r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 10 oktober 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: (Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)) (35 243)

Te behandelen zaken:

Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30) (35 243)

 • 35243 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

10:15 uur - Hamerstuk: Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)) (35244)

Te behandelen zaken:

Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174) (35244)

 • 35244 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

10:16 uur - VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 08/10)

10:45 uur - VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 08/10)

11:15 uur - VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (35 074, nr. 69)

Te behandelen zaken:

Beantwoording op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Kamerstuk 35074-69)

 • 35074-71 Brief regering d.d. 8 oktober 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Motie ingediend tijdens het debat:

 • 35074-70 Motie d.d. 10 oktober 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over een uitzondering op het payrollregime voor een cao voor werknemers onder de doelgroep banenafspraak en beschut werk

11:30 uur - VAO Leraren (AO d.d. 09/10)

12:00 uur - Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (voortzetting)

Te behandelen zaken:

Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV)

 • 35300-IV Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (35300-IV)

 • 35300-IV-10 Brief regering d.d. 3 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) op 8 oktober 2019

 • 2019Z19245 Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) op 8 oktober 2019

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35300-IV-16 Motie d.d. 10 oktober 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over een zo hoog mogelijk percentage aanbestedingen wederopbouwprojecten bij Nederlandse bedrijven

 • 35300-IV-17 Motie d.d. 10 oktober 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over ontmanteling van het Koninkrijk

 • 35300-IV-18 Motie d.d. 10 oktober 2019 - A. Bosman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bosman c.s. over heldere verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk

 • 35300-IV-19 Motie d.d. 10 oktober 2019 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Özütok c.s. over voorstellen om de verschillen in de uitvoering van sociale voorzieningen weg te nemen

 • 35300-IV-20 Motie d.d. 10 oktober 2019 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Özütok over een laboratorium voor het vaststellen van milieuverontreinigingen

 • 35300-IV-21 Motie d.d. 10 oktober 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over het benutten van POBW-gelden om humanitaire nood onder vluchtelingen te lenigen

 • 35300-IV-22 Motie d.d. 10 oktober 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over handhaving van de rechtsorde op Sint-Maarten

 • 35300-IV-23 Motie d.d. 10 oktober 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam over handhaving van de rechtsorde als taak van het Koninkrijk

 • 35300-IV-24 Motie d.d. 10 oktober 2019 - A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raak en Bosman over continuering van het TBO

 • 35300-IV-25 Motie d.d. 10 oktober 2019 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diertens en Özütok over aanpak van armoede onder ouderen in Caribisch Nederland

 • 35300-IV-26 Motie d.d. 10 oktober 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuiken en Van der Graaf over schuldhulpverlening voor Caribisch Nederland

 • 35300-IV-27 Motie d.d. 10 oktober 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuiken over een breed gedragen aanpak van de problemen op Curaçao

 • 35300-IV-28 Motie d.d. 10 oktober 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een systematische data-infrastructuur

 • 35300-IV-29 Motie d.d. 10 oktober 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

 • 35300-IV-30 Motie d.d. 10 oktober 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van der Graaf c.s. over implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland

14:50 uur - Aanvang middagvergadering: Afscheid van het lid Arno Rutte (VVD)

14:55 uur - Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door Intermediairs, het VAO Raad Algemene Zaken, het VAO Raad Buitenlandse Zaken)

15:05 uur - Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:15 uur - Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35300-XIV) (voortzetting)

Te behandelen zaken:

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35300-XIV)

 • 35300-XIV Begroting d.d. 17 september 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 op 9 oktober 2019

 • 2019Z19364 Brief regering d.d. 10 oktober 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 op 9 oktober 2019

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35300-XIV-11 Motie d.d. 10 oktober 2019 - B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Madlener over de te strenge milieuregels voor stikstofuitstoot substantieel versoepelen

 • 35300-XIV-12 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over een levenslang verbod op het houden van dieren na veroordeling

 • 35300-XIV-13 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over een beroepsverbod indien er sprake is van "arbeidgerelateerd" contact met een veroordeeld dierenmishandelaar

 • 35300-XIV-14 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over onderzoek naar "verdachte" dode dieren

 • 35300-XIV-15 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over verplichte etikettering van producten van ritueel geslachte dieren

 • 35300-XIV-16 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over betere bescherming van de leeuw tegen trophyhunt

 • 35300-XIV-17 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over groene boa's voorzien van bewapening tegen stropersbendes

 • 35300-XIV-18 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over het Dierenwelzijnsteam van de NVWA, de LID en groene boa's onderbrengen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

 • 35300-XIV-19 Motie d.d. 10 oktober 2019 - D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Graus over een Nederlands kenniscentrum knaagdierbeheer ter voorkoming van knaagbranden

 • 35300-XIV-20 Motie d.d. 10 oktober 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Lodders en Geurts over uitbreiding van het meetnet met daadwerkelijke depositiemetingen

 • 35300-XIV-21 Motie d.d. 10 oktober 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bromet over in gesprek gaan met Voedselbanken Nederland over het tegengaan van voedselverspilling

 • 35300-XIV-22 Motie d.d. 10 oktober 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geurts en Lodders over het valideren van metingen van en modellen voor stikstofdeposities

 • 35300-XIV-23 Motie d.d. 10 oktober 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

 • 35300-XIV-24 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over een oordeel over de wetenschappelijke correctheid van de rekenmethodes

 • 35300-XIV-25 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over de NVWA voldoende uitrusten voor haar taken

 • 35300-XIV-26 Motie d.d. 10 oktober 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over de mogelijkheden van een grondbank

 • 35300-XIV-27 Motie d.d. 10 oktober 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over de bereidheid van partijen om te werken aan een langjarige landbouw

 • 35300-XIV-28 Motie d.d. 10 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over een informatiepunt stikstofbeleid

 • 35300-XIV-29 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag

 • 35300-XIV-30 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over concretere voorwaarden stellen aan dierenwelzijn

 • 35300-XIV-31 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over een verbod op megastallen

 • 35300-XIV-32 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over een forse reductie van de stikstofuitstoot en natuurherstel voordat er nieuwe natuurvergunningen verleend kunnen worden

 • 35300-XIV-33 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over een gunstige staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden

 • 35300-XIV-34 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over doorstrepen van de latente ruimte binnen vergunningen

 • 35300-XIV-35 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over de regeling voor veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden

 • 35300-XIV-36 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over het stopzetten van subsidiëring van emissiereducerende technieken

 • 35300-XIV-37 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over innovaties alleen toestaan die zijn gekoppeld aan extensivering en op het perspectief van het dier gerichte stalaanpassingen

 • 35300-XIV-38 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over subsidie voor houtgestookte biomassacentrales inzetten voor transitie naar kleinschalige, extensieve kringlooplandbouw

 • 35300-XIV-39 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over geen subsidies meer verlenen voor mestvergisters

 • 35300-XIV-40 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over het instellen van spuitvrije zones

 • 35300-XIV-41 Motie d.d. 10 oktober 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over zich verzetten tegen de verlenging van de toelating van het middel Mancozeb

 • 35300-XIV-42 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over fraudeurs visvergunningen afnemen

 • 35300-XIV-43 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over de Noordzeekustzone en de Vlakte van Raan afsluiten voor kustvisserij als een duurzame visserij zonder fraude niet kan worden gegarandeerd

 • 35300-XIV-44 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over het budget voor CCS inzetten om bossen te behouden en uit te breiden

 • 35300-XIV-45 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over een einde maken aan het landelijke uitroeibeleid van de muskusrat

 • 35300-XIV-46 Motie d.d. 10 oktober 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over geld voor controle en handhaving in het buitengebied

 • 35300-XIV-47 Motie d.d. 10 oktober 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over een beperkte verhoging van de vliegbelasting ten gunste van een transitiefonds voor kringlooplandbouw

 • 35300-XIV-48 Motie d.d. 10 oktober 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van de sector

 • 35300-XIV-49 Motie d.d. 10 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over compensatie voor in de knel geraakte boeren

 • 35300-XIV-50 Motie d.d. 10 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over gelijktrekken van de Nederlandse stikstofdrempelwaarde met de drempelwaardes in Duitsland

 • 35300-XIV-51 Motie d.d. 10 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model

 • 35300-XIV-52 Motie d.d. 10 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over doorlichting en beoordeling van de statistische modellen van het RIVM

 • 35300-XIV-53 Motie d.d. 10 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de positie van Nederlandse vissers op de Noordzee na de brexit

 • 35300-XIV-54 Motie d.d. 10 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over het volledig steunen van de pulsvisserij


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven