r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Yearly Conference of the Dutch-Belgian Association for Investigative Journalists, Tilburg

Gemeentehuis van Tilburg
datum 22 november 2019
plaats Tilburg
organisatie Europese Ombudsman

The Ombudsman will speak at the session "Europe as blind spot, how do you investigate EU institutions?", presenting the work of her office with a specific focus on FOI at EU level.


1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...

Terug naar boven