r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 maart 2020 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Tijdelijke wisseling kenniscoördinatoren in OCW-staf

 • Herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  32820-338 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapHerijking Canon van Nederland

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

  32820-338 Herijking Canon van Nederland

 • Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals

  Te behandelen:

  32820-336 Brief regering d.d. 19 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapGevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 4 maart jl. over toepassing 'Fair practice Code'.

  32820-336 Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals

  Bijlage

  Analyse gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals

 • Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ‘Mediatoezichthouder in de fout met aanbestedingen' van 16 januari 2020

  Te behandelen:

  32827-184 Brief regering d.d. 3 maart 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ‘Mediatoezichthouder in de fout met aanbestedingen' van 16 januari 2020

  Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 20 mei a.s.

  Reactie op brief commissie met kenmerk 2020D01093.

  Het onderzoek naar de governance van het Commissariaat heeft de minister laten uitvoeren door ABDTOPConsult en verwacht hij samen met een beleidsreactie in april aan uw Kamer toe te zenden.

  32827-184 Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ‘Mediatoezichthouder in de fout met aanbestedingen' van 16 januari 2020

 • Vervreemding en overdracht van kris uit de Rijkscollectie

  Te behandelen:

  32820-340 Brief regering d.d. 4 maart 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapVervreemding en overdracht van kris uit de Rijkscollectie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 22 april a.s. inzake evaluatie erfgoed.

  32820-340 Vervreemding en overdracht van kris uit de Rijkscollectie

  Bijlage

  Openbaargemaakte brief van 5 februari 2020 inzake erfgoed

 • Voorstel rondetafel Positie makers in de journalistiek, medio april, n.a.v. motie Versterken positie journalisten

  Te behandelen:

  2020Z04853 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 maart 2020 - J.P. Kwint, Tweede KamerlidVoorstel rondetafel Positie makers in de journalistiek, medio april, n.a.v. motie Versterken positie journalisten

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek. Middels een email wordt geïnventariseerd welke organisaties/personen worden uitgenodigd.

  2020D10110 Voorstel rondetafel Positie makers in de journalistiek, medio april, n.a.v. motie Versterken positie journalisten

 • Aanbieding advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ van AWTI

 • Afschrift brief Onderwijsraad aan minister Slob m.b.t. advies inzake de aanvragen van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs Randstad

 • Reactie op motie over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen en motie van de leden Westerveld over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind

  Te behandelen:

  31497-356 Brief regering d.d. 28 februari 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op de motie van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen (Kamerstuk 31497-352) en de motie van de leden Westerveld en Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (Kamerstuk 31497-349)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31497-356 Reactie op de motie van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen (Kamerstuk 31497-352) en de motie van de leden Westerveld en Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (Kamerstuk 31497-349)

 • Rapport ‘Naar een stelsel met toekomst - bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’

  Te behandelen:

  27923-406 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapRapport ‘Naar een stelsel met toekomst - bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’

  Besluit: Betrokken bij het plenair debat over Leraren van 19 februari jl.

  27923-406 Rapport ‘Naar een stelsel met toekomst - bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’

  Bijlage

  Naar een stelsel met toekomst. Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

 • Reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

  Te behandelen:

  31288-832 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

  Besluit: Betrekken bij het plenair debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht.

  31288-832 Reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

  Bijlage

  Reactie Universiteit Maastricht op rapport FOX-IT

 • Beleidsreactie rapport "Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen"

  Te behandelen:

  33495-117 Brief regering d.d. 21 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeleidsreactie rapport "Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen"

  Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg mbo van 10 juni a.s.

  33495-117 Beleidsreactie rapport "Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen"

  Bijlage

  Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen

 • Verlagen druk op het wetenschapssysteem

  Te behandelen:

  31288-834 Brief regering d.d. 2 maart 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapVerlagen druk op het wetenschapssysteem

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 april a.s. over het Wetenschapsbeleid.

  31288-834 Verlagen druk op het wetenschapssysteem

  Bijlage

  Integraal plan verlagen druk op het systeem

 • Aanpak voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  26695-131 Brief regering d.d. 4 maart 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAanpak voortijdig schoolverlaten

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten dat bij voorkeur vóór het zomerreces wordt ingepland.

  26695-131 Aanpak voortijdig schoolverlaten

  Bijlage

  Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (vsv)

 • Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  31332-102 Brief regering d.d. 4 maart 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAntwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Curriculum.nu van 5 maart jl.

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo).

  31332-102 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  31332-101 Brief regering d.d. 17 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Curriculum.nu van 5 maart jl.

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo).

  2020D03131 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  31332-101 Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Minister Slob maakt 9 miljoen euro extra vrij voor zij-instromers onderwijs'

  Te behandelen:

  27923-389 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie over het bericht 'Minister Slob maakt 9 miljoen euro extra vrij voor zij-instromers onderwijs'

  Besluit: Betrokken bij het plenair debat Leraren.

  Reactie op commissiebrief met kenmerk 2020D03361.

  27923-389 Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Minister Slob maakt 9 miljoen euro extra vrij voor zij-instromers onderwijs'

 • Reactie op verzoek commissie inzake aanbieding van het pamflet "Lerarentekort, Welk lerarentekort"

  Te behandelen:

  27923-390 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie inzake aanbieding van het pamflet "Lerarentekort? Welk lerarentekort?"

  Besluit: Betrokken bij het plenair debat Leraren

  Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D53025.

  27923-390 Reactie op verzoek commissie inzake aanbieding van het pamflet "Lerarentekort? Welk lerarentekort?"

  Bijlage

  Afschrift brief van Commissie OCW aan de Ministers

  Pamflet Lerarentekort? Welk lerarentekort?

 • Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Grotere klassen en wachtlijsten door lerarentekort in speciaal onderwijs’

  Te behandelen:

  31497-355 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie over het artikel ‘Grotere klassen en wachtlijsten door lerarentekort in speciaal onderwijs’

  Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

  Reactie op commissiebrief met kenmerk 2020D05760.

  31497-355 Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Grotere klassen en wachtlijsten door lerarentekort in speciaal onderwijs’

 • Wetsvoorstel Beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds

  Te behandelen:

  35400 Wetgeving d.d. 19 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Beantwoording van de vraag van het lid Rudmer Heerema, gesteld tijdens debat Leraren gehouden op 19 februari 2020, over vermeende stijging personeelsaantallen in hogere salarisklassen vo

  Te behandelen:

  27923-405 Brief regering d.d. 20 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaBeantwoording van de vraag van het lid Rudmer Heerema, gesteld tijdens debat Leraren gehouden op 19 februari 2020, over vermeende stijging personeelsaantallen in hogere salarisklassen vo

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de moties n.a.v. het plenair debat over Leraren.

  27923-405 Beantwoording van de vraag van het lid Rudmer Heerema, gesteld tijdens debat Leraren gehouden op 19 februari 2020, over vermeende stijging personeelsaantallen in hogere salarisklassen vo

 • Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

  Te behandelen:

  31293-509 Brief regering d.d. 24 februari 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaUitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 31 maart 2020 te 14.00 uur.

  31293-509 Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

 • Reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen tbv dansopleiding

  Te behandelen:

  2020Z04121 Brief regering d.d. 3 maart 2020 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen tbv dansopleiding

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 maart te 10.00 uur.

  2020D08580 Reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen tbv dansopleiding

 • Wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  Te behandelen:

  35354 Wetgeving d.d. 2 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 20 maart 2020 te 10.00 uur.

  2019D49624 35354 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

  35354-1 Koninklijke boodschap

  35354-2 Voorstel van wet

  35354-3 Memorie van toelichting

  35354-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35354-5 Verslag

  35354-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

  Te behandelen:

  29544-999 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapKabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 maart te 10.00 uur.

  29544-999 Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

 • Stafnotitie EU - prioriteringsexercitie voorstellen CWP 2020 OCW

 • Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel onderwijs (Kamerstuk 21501-34-323)

  Te behandelen:

  21501-34-324 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAntwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel onderwijs

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-34-324 Herdruk verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel onderwijs

  21501-34-321 Brief regering d.d. 16 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapVerslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 8 en 21 november 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-34-321 Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 8 en 21 november 2019

  21501-34-322 Brief regering d.d. 14 januari 2020 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportVerslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad van 21 en 22 november 2019 (Jeugd en Sport)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-34-322 Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad van 21 en 22 november 2019 (Jeugd en Sport)

  21501-34-323 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapGeannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijs) van 20 februari 2020

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  2020D05669 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijs) van 20 februari 2020 (Kamerstuk 21501-34-323)

  21501-34-323 Geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijs) van 20 februari 2020

 • OJCS-raden

  Details

  • 3-4 juli Informele OJCS-Raad (Jeugd): voortouw wordt overgedraagen aan commissie VWS
  • 16-17 september Informele OJCS-Raad (Onderwijs): AO wordt omgezet in schriftelijk overleg: inbreng schriftelijk overleg op vrijdag 4 september a.s. te 10.00 uur
  • 30 november - 1 december OJCS-Raad: AO wordt omgezet in schriftelijk overleg: inbreng schriftelijk overleg op dinsdag 17 november a.s. te 14.00 uur
 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 13-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019
  • vr 13-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie themaonderzoek toetsing en afsluiting in het voortgezet onderwijs
  • di 17-03-2020 13.45 - 14.00 Petitie Platform Handschriftontwikkeling tot aanbieding petitie/gekalligrafeerde versie van beschrijving over Handschrift uit Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en belang van schrijven met de hand
  • di 24-03-2020 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo
  • do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 07-04-2020 13.45 - 14.00 Petitie Nationaal Knooppunt Oral history
  • wo 08-04-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Subsidieaanvragen cultuur
  • do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 15-04-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Evaluatie Bibliotheken
  • di 21-04-2020 16.30 - 21.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 22-04-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
  • do 23-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 12-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) met beleidsreactie
  • do 14-05-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 18 en 19 mei 2020
  • wo 20-05-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 26-05-2020 16.30 - 18.30 Werkbezoek Onderwijsraad
  • wo 03-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs en mbo
  • do 04-06-2020 10.15 - 11.15Procedurevergadering
  • wo 10-06-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg mbo
  • do 11-06-2020 11.00 - 13.00 Gesprek Inspecteur-generaal van het onderwijs over de Staat van het Onderwijs 2018-2019
  • do 11-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Examens
  • wo 17-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • do 18-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • (ma 29-06-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019)
  • do 02-07-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  Details

  • 8. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 13. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 24. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 37. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 39. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 48. 
   Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  • 52. 
   Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 53. 
   Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  • 59. 
   Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  • 65. 
   Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 68. 
   Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  • 75. 
   Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  • 80. 
   Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 105. 
   Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 106. 
   Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  • 109. 
   Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  • 118. 
   Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  • 119. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
  • 123. 
   Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  • 142. 
   Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

  Dertigledendebatten

  • 17. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 49. 
   Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  • 67. 
   Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  • 70. 
   Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
  • 83. 
   Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
  • 90. 
   Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

  VAO's

  VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)

 • Planning notaoverleg Passend Onderwijs en wetgevingsoverleg Jaarverslag

  Details

  • het notaoverleg over de Eindevaluatie passend onderwijs kan worden gepland op maandag 29 juni a.s. van 10.00-18.00 uur.
  • het wetgevingsoverleg over het 'Jaarverslag OCW/Slotwet/Staat van het onderwijs' kan worden gepland op maandag 15 juni a.s. van 13.00-19.00 uur.

  Indicatief tijdspad Passend onderwijs:

  In maart enkele onderzoeksrapporten naar de Kamer

  Begin april enkele onderzoeksrapporten naar de Kamer

  In april advies Onderwijsraad:

  "strategisch advies voor de lange termijn over hoe optimaal tegemoet kan worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan speciaal en inclusief onderwijs vanuit historisch en internationaal perspectief”

  Eind april:

  Briefing advies Onderwijsraad:

  Woensdag 27 mei:

  Eindsymposium Evaluatie Passend Onderwijs; aanbieding eindrapport aan minister door NRO

  Woensdag 3 juni 13.15-14.45 uur:

  Technische briefing Evaluatie Passend Onderwijs door NRO

  Begin juni:

  Beleidsreactie Evaluatie passend onderwijs

  12 juni te 10.00 uur: inbreng feitelijke vragen; antwoorden regering uiterlijk 25 juni a.s. te 17.00 uur

  .. juni: rondetafelgesprek?

  Maandag 29 juni

  Notaoverleg Eindevaluatie passend onderwijs

 • Dossier internationalisering po en vo

  Details

  In het kader van het opschonen van dossiers:

  Te behandelen:

  34550-VIII-129 Brief regering d.d. 22 maart 2017 - S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en WetenschapRapport 'Internationaal onderwijs in Nederland'

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  34550-VIII-129 Rapport 'Internationaal onderwijs in Nederland'

  Bijlage

  Internationaal onderwijs in Nederland

  22452-77 Brief regering d.d. 20 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaAntwoorden op vragen commissie over de Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  22452-77 Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  22452-55 Brief regering d.d. 13 juni 2017 - S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en WetenschapActieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  22452-55 Actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

  Bijlage

  Voorbereid op de toekomst. Actieplan van de Taskforce Internationaal Onderwijs

 • Planning technische briefing PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland.

  Details

  Briefing is eerder geannuleerd i.v.m. plenaire agenda.

  Besluit: briefing met de onderzoekers en gesprek met de Inspecteur-generaal wordt gepland, bij voorkeur in april of mei.

 • Rondetafelgesprek over voortijdig schoolverlaten (ter voorbereiding op plenair debat)

  Te behandelen:

  2020Z04399 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 5 maart 2020 - B.M.G. Smals, Tweede KamerlidRondetafelgesprek over het onderwerp VSV

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek. De voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Smals, Van den Hul, Van den Berge en Kuik, komt met een voorstel van uit te nodigen personen.

  2020D09178 Rondetafelgesprek over het onderwerp VSV

 • Rondvraagpunt vh lid Wiersma n.a.v. antwoord op onderstaande schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"

  Te behandelen:

  2020Z04854 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 maart 2020 - A.D. Wiersma, Tweede KamerlidRondvraagpunt vh lid Wiersma n.a.v. antwoord op onderstaande schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 maart 2020 om 10.00 uur.

  2020D10113 Rondvraagpunt vh lid Wiersma n.a.v. antwoord op onderstaande schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"

  2020Z02989 Schriftelijke vragen d.d. 14 februari 2020 - A.D. Wiersma, Tweede KamerlidAntwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘ruzie met de universiteit over een briljant idee’

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Rondvraagpunt vh lid Kwint OCW-p.v. 12 maart a.s.: verzoek reactie minister op brief derden inzake mogelijke sluiting basisschool Jan Ligthart te Westerbroek

  Te behandelen:

  2020Z04799 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 maart 2020 - J.P. Kwint, Tweede KamerlidRondvraagpunt vh lid Kwint OCW-p.v. 12 maart a.s.: verzoek reactie minister op brief derden inzake mogelijke sluiting basisschool Jan Ligthart te Westerbroek

  Besluit: Reactie minister verzoeken.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Coronavirus en onderwijs

  Te behandelen:

  2020Z04922 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 maart 2020 - K.A.E. van den Hul, Tweede KamerlidCorona

  Besluit: Ministers verzoeken om vóór het plenaire debat over de bestrijding van het coronavirus dat heden plaatsvindt een brief aan de Kamer te sturen over hun reactie op de zorgen vanuit het onderwijsveld over het coronavirus zowel in crisisgebieden als elders in Nederland en zo mogelijk ook in deze brief in te gaan op de vraag welke mogelijke scenario’s zij voor zich zien, zowel in crisisgebieden als elders in Nederland. Tevens verzoekt de commissie de bewindslieden zo mogelijk, in de brief de beantwoording van de schriftelijke vragen mee te nemen die met betrekking tot het coronavirus en onderwijs zijn gesteld.

  2020D10257 Aan bewindspersonen onderwijs en coronavirus

 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  Details

  • 8. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 13. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 24. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 37. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 39. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 48. 
   Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  • 52. 
   Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 53. 
   Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  • 59. 
   Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  • 65. 
   Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 68. 
   Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  • 75. 
   Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  • 80. 
   Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 105. 
   Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 106. 
   Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  • 109. 
   Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  • 118. 
   Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  • 119. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
  • 123. 
   Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  • 142. 
   Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

  Dertigledendebatten

  • 17. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 49. 
   Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  • 67. 
   Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  • 70. 
   Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
  • 83. 
   Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
  • 90. 
   Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

  VAO's

  VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven