r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 januari 2020 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Gisteren ontving de Kamer een afschrift briefadvies van de SER aan minister OCW m.b.t. Strategische Agenda Hoger onderwijs. De commissie stemt in met het verzoek van de SER om een technische briefing te houden.

 • Brievenlijst

 • Co- en zelfregulering in de mediasector

  Te behandelen:

  32827-182 Brief regering d.d. 17 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaCo- en zelfregulering in de mediasector

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel implementatie van de audiovisuele mediadienstenrichtlijn (Kamerstuk 35361)

  32827-182 Co- en zelfregulering in de mediasector

 • Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

  Te behandelen:

  35361 Wetgeving d.d. 17 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2020 om 10.00 uur.

  Besluit: Technische briefing organiseren op 11 februari 2020.

  Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek op 12 februari 2020.

  2019D52762 35361 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

  35361-1 Koninklijke boodschap

  35361-2 Voorstel van wet

  35361-3 Memorie van toelichting

  35361-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Beleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen

  Te behandelen:

  32820-332 Brief regering d.d. 17 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg evaluatie Erfgoed van 18 maart a.s.

  32820-332 Beleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen

 • Reactie op de motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen

  Te behandelen:

  32820-331 Brief regering d.d. 17 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op de motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg evaluatie Erfgoed van 18 maart a.s.

  32820-331 Reactie op de motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen

 • Afschrift brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen

  Te behandelen:

  25839-44 Brief regering d.d. 19 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAfschrift brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De Raad is verzocht in het najaar 2020 een advies te geven, waarna de minister een beleidsreactie aan de Kamer zal versturen.

  25839-44 Afschrift brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen

  Bijlage

  Afschrift brief Adviesaanvraag voor beleidsevaluatie restitutie roofkunst Tweede Wereldoorlog

 • Voornemen om wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 definitief niet in te dienen

  Te behandelen:

  32827-181 Brief regering d.d. 19 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaVoornemen om wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 definitief niet in te dienen

  Besluit: Betrekken bij het dossier regionale- en streekomroepen.

  32827-181 Voornemen om wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 definitief niet in te dienen

 • Cultuur

  Te behandelen:

  2020Z00525 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 januari 2020 - S. Belhaj, Tweede KamerlidCultuur

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Beleidsreactie op het Rathenau Instituut rapport 'Kennis in het vizier'

  Te behandelen:

  30821-99 Brief regering d.d. 20 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatBeleidsreactie op het Rathenau Instituut rapport 'Kennis in het vizier'

  30821-99 Beleidsreactie op het Rathenau Instituut rapport 'Kennis in het vizier'

  Bijlage

  Rapport 'Kennis in het vizier'

 • Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

  Te behandelen:

  35300-VIII-138 Brief regering d.d. 13 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapBeleidsmatige mutaties na Najaarsnota

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. begrotingsstaten OCW etc. (wijz. samenhangende met de najaarsnota) (Kamerstuk 35 350-VIII)

  35300-VIII-138 Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

 • Reactie op de motie van de leden Van den Hul, Westerveld, Kuik en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

  Te behandelen:

  31497-335 Brief regering d.d. 16 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op enkele moties en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 10 februari a.s. over de strategische agenda hoger onderwijs.

  Besluit: Betrekken bij de dossiers mbo en passend onderwijs.

  31497-335 Reactie op enkele moties en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

 • Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid

  Te behandelen:

  35282-60 Brief regering d.d. 16 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282)

  Besluit: Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282)

  35282-60 Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstuk 35282)

 • Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

  Te behandelen:

  35300-VIII-139 Brief regering d.d. 17 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 februari a.s. te 10.00 uur.

  35300-VIII-139 Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

  Bijlage

  Rapport De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’

  Rapport 'Het verhaal achter de financiële cijfers'

 • Sociale veiligheid en ombudsfunctie in de wetenschap

  Te behandelen:

  29338-212 Brief regering d.d. 18 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapSociale veiligheid en ombudsfunctie in de wetenschap

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 21 april a.s.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sociale Veiligheid in het onderwijs.

  29338-212 Sociale veiligheid en ombudsfunctie in de wetenschap

 • 35320 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  35320 Wetgeving d.d. 24 oktober 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapWijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, als hamerstuk.

  2019D42622 35320 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  2019D53893 35320, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 20 december 2019)

  35320-1 Koninklijke boodschap

  35320-2 Voorstel van wet

  35320-3 Memorie van toelichting

  35320-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35320-5 Verslag

  35320-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35320-7 Nota van wijziging

  35320-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 20 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35320-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35320-7 Nota van wijziging d.d. 20 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35320-7 Nota van wijziging

 • Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het gesprek met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de compensatieregeling

  Te behandelen:

  31288-804 Brief regering d.d. 20 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over de uitkomst van het gesprek met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de compensatieregeling

  Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 10 februari a.s. over de Strategische agenda.

  Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D29533.

  31288-804 Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het gesprek met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de compensatieregeling

 • Het belang van investeren in wetenschapscommunicatie

  Te behandelen:

  29338-213 Brief regering d.d. 23 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapHet belang van investeren in wetenschapscommunicatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 21 april a.s.

  29338-213 Het belang van investeren in wetenschapscommunicatie

 • Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  31332-101 Brief regering d.d. 17 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 januari 2020 om 10.00 uur.

  31332-101 Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

 • Goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

  Te behandelen:

  30079-109 Brief regering d.d. 17 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaGoedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 januari 2020 om 14.00 uur.

  30079-109 Goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

  Bijlage

  Goedgekeurde plannen sterk techniekonderwijs, tweede ronde

 • Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (Kamerstuk 31497-332)

  Te behandelen:

  31497-336 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaAntwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (VSO), met als eerste spreker het lid Heerema.

  31497-336 Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

  31497-332 Brief regering d.d. 19 september 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Overzicht deugdelijkheidseisen ten behoeve van plenaire behandeling wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  35102-9 Brief regering d.d. 23 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaOverzicht deugdelijkheidseisen ten behoeve van plenaire behandeling wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (Kamerstuk 35 102).

  35102-9 Overzicht deugdelijkheidseisen ten behoeve van plenaire behandeling wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Bijlage

  Overzicht deugdelijkheidseisen ten behoeve van plenaire behandeling wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

 • Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 8 en 21november 2019

  Te behandelen:

  21501-34-321 Brief regering d.d. 16 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapVerslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 8 en 21 november 2019

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 februari 2020 om 14.00 uur. Het AO wordt omgezet in een schriftelijk overleg.

  21501-34-321 Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 8 en 21 november 2019

 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  Details

  • 11. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 17. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 28. 
   Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  • 29. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 37. 
   Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  • 44. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 46. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 58. 
   Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  • 62. 
   Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 63. 
   Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  • 70. 
   Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  • 77. 
   Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 80. 
   Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  • 88. 
   Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  • 93. 
   Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  • 101. 
   Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
  • 112. 
   Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 115. 
   Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 123. 
   Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)

  Dertigledendebatten

  • 10. 
   Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  • 24. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 56. 
   Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  • 62. 
   Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  • 76. 
   Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  • 80. 
   Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  • di 14-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Financiering aan ambtsopleidingen; studiebekostiging en vraagfinanciering; pilot voor flexstuderen
  • wo 15-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
  • wo 15-01-2020 13.30 - 14.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies Curriculumherziening
  • wo 15-01-2020 14.00 - 15.00 Technische briefing Curriculum.nu
  • wo 15-01-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafel-'debat' Curriculum.nu
  • do 16-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)
  • do 16-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 17-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Regering)
  • vr 17-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Algemene Rekenkamer)
  • ma 20-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
  • wo 22-01-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Sociale Veiligheid in het onderwijs
  • do 23-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)
  • do 23-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 27-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
  • wo 29-01-2020 13.30 - 14.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
  • di 04-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
  • wo 05-02-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
  • ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda
  • wo 12-02-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 12 februari 2020 (Onderwijs)
  • do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 20-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO
  • di 03-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
  • do 05-03-2020 10.15 - 16.15 Algemeen overleg Curriculum.nu
  • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 18-03-2020 10.15 - 12.45 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
  • do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 21-04-2020 16.30 - 21.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • Rondetafelgesprek Evaluatie Passend onderwijs

  Te behandelen:

  2019Z22815 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 november 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidRondetafelgesprek Evaluatie Passend onderwijs

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoekadvies van Kamer aan Onderwijsraad (motie Rog en Van Meenen onderwijstijd formulering advies morgen in OCW-p.v. bij rondvraag

  Te behandelen:

  2020Z00526 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 16 januari 2020 - E.C.E. de Kler, griffierVerzoekadvies van Kamer aan Onderwijsraad (motie Rog en Van Meenen onderwijstijd formulering advies morgen in OCW-p.v. bij rondvraag

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven