r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoorzittingen Commissie-Von der Leyen

Van 30 september tot en met 8 oktober hield het Europees Parlement een reeks hoorzittingen om de 27 kandidaat-commissarissen voor de nieuwe Europese Commissie, de Commissie von der Leyen, te beoordelen. De Britse regering droeg geen commissaris aan vanwege hun geplande vertrek uit de Europese Unie op 31 oktober 2019. Al voor de officiële hoorzittingen begonnen, werden de Roemeense Rovana Plumb en de Hongaarse Laszlo Trocsanyi afgewezen na een onderzoek naar hun financiële belangen. De Franse Sylvie Goulard overtuigde vorige week niet in haar hoorzitting en ook na het ‘herexamen’ van donderdagochtend kreeg ze voorlopig onvoldoende steun.

Traditiegetrouw verhoort het EP de beoogde eurocommissarissen drie uur lang over hun bekwaamheid en kennis van zaken. Tijdens de hoorzittingen wordt gekeken of de persoon geschikt is als commissaris en zo ja, ook voor de beoogde post.

Op 23 oktober zal de stemming over de volledige commissie plaatsvinden in het Europees Parlement. De nieuwe commissie zou op 1 november aan de slag moeten gaan.

1.

Opzet hoorzittingen

Iedere hoorzitting kent dezelfde opzet:

 

Voorafgaand

Sinds 2019 vindt er voorafgaand aan de hoorzittingen een onderzoek door de commissie juridische zaken (JURI) plaats. De kandidaat-commissarissen dienen hiervoor een declaratie van financiële belangen in bij het Europees Parlement. De commissie JURI onderzoekt daarop of belangenverstrengeling plaatsvindt met de toekomstige portefeuille van de kandidaat-commissaris. De juridische commissie kan hierop aanbevelingen voor het oplossen van mogelijke conflicten formuleren of de commissie aanbevelen een kandidaat, voor de hoorzittingen beginnen, in te trekken.

De hoorzitting

De kandidaat-commissaris verschijnt voor de parlementaire commissies van zijn of haar toegekende portefeuille. Zo werd een kandidaat-commissaris voor handel gehoord door de Commissie Internationale Handel. Wanneer een commissarispost meerdere commissies betreft, vond er een gezamenlijke hoorzitting plaats.

Elke hoorzitting duurt drie uur. In het eerste kwartier houden de kandidaat-commissarissen een openingsverklaring.

Hierna worden ongeveer 25 vragen gesteld door leden van de commissie. Deze vragen zijn vooraf schriftelijk ingediend bij de commissie. De uiteindelijke vragen in de hoorzitting zijn verdeeld over de commissieleden op basis van het aantal leden van de fractie, expertise en positie in de commissie. De vraag mag vervolgens maximaal één minuut duren en de kandidaat-commissaris moet in drie minuten antwoorden. Alleen de vraagsteller zelf mag hierop een vervolgvraag stellen. Deze mag dertig seconden duren, waarop de kandidaat binnen één minuut moet antwoorden.

De vragen gaan zowel over de algemene competentie van de beoogde commissaris als de geschiktheid voor de portefeuille. Zo wordt er gekeken naar de onafhankelijkheid van de kandidaat en zijn of haar toewijding aan Europa, maar worden er ook vragen gesteld over de hoofdprioriteiten, de samenwerking met het parlement en de mogelijke wetsvoorstellen. De kandidaat-commissaris mag na dit vragenvuur afsluiten met een slotverklaring.

Na de hoorzitting

Direct na de hoorzittingen vindt er voor de camera een evaluatie plaats. De kandidaat moet een twee derde meerderheid van de parlementscommissie halen om de hoorzitting te doorstaan. Als deze twee derde meerderheid niet wordt gehaald kan de commissie om aanvullende schriftelijke informatie vragen, of een tweede en kortere hoorzitting van anderhalf uur inplannen. Binnen 24 uur wordt er ook een evaluatie naar de conferentie van voorzitters gestuurd.

Als de hoorzittingen zijn afgerond, stemt het Parlement over de gehele nieuwe commissie. De commissie moet zowel met een meerderheid in het parlement worden aangenomen, als ook met een gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad.

2.

Uitkomst hoorzittingen

Omdat de Roemeense Rovana Plumb en de Hongaarse Laszlo Trocsanyi al afgewezen waren voordat de hoorzittingen begonnen, werden de betreffende hoorzittingen afgelast. De Poolse Janusz Wojciechowski, de Zweedse Ylva Johansson en de Franse Sylvie Goulard wisten bij de eerste hoorzitting de parlementariers niet te overtuigen. De Zweedse kandidaat-commissaris werd na het beantwoorden van extra schriftelijke vragen alsnog goedgekeurd. De Poolse en Franse genomineerden moeten voor een tweede kortere hoorzitting verschijnen. Hier wist de Poolse Wojciechowski de landbouw- en milieucommissie te overtuigen, maar de Franse Goulard werd alsnog afgewezen.

3.

Video-opnamen

(klik op de naam van de eurocommissaris om de opname te bekijken)

4.

Meer informatie

Terug naar boven