r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rundvleesakkoord VS en EU

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 30 september 2019.

Op 15 juli jl. heeft de Raad ingestemd met het akkoord dat is bereikt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot de allocatie van een bestaand quotum voor rundvlees van hoge kwaliteit. Hiermee is voorlopig een oplossing gevonden voor het geschil tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten als gevolg van het Europees verbod op de import van vlees dat afkomstig is van met hormonen behandelde runderen. De leden van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 2 oktober 2019 een schriftelijk overleg met de minister voor BuHa-OS gepland over het bereikte akkoord.

  • 02/10: Schriftelijk overleg akkoord tussen EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees

Terug naar boven