r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vooruitblik: 30 september - 13 oktober 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 27 september 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema’s en evenementen bij de Raad van de EU en de Europese Raad.

Raad Milieu, vrijdag 4 oktober 2019

De Raad zal 3 reeksen conclusies aannemen: over de CoP25 van het UNFCCC in Chili, over het 8e Milieuactieprogramma en over de circulaire economie. De ministers zullen de langetermijnstrategie van de EU voor het klimaat bespreken.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7 en 8 oktober 2019

De Ministers van Justitie zullen spreken over het EU-optreden tegen corruptie, de stand van zaken van de grondrechten 10 jaar na de inwerkingtreding van het EU-Handvest van de grondrechten, en de lopende onderhandelingen op het gebied van elektronisch bewijsmateriaal. Naar verwachting zal de Raad ook conclusies aannemen over Eurojust.

De Ministers van Binnenlandse Zaken zullen debatteren over gewelddadig rechts-extremisme en terrorisme, nieuwe technologieën en binnenlandse veiligheid, en over hybride dreigingen en interne veiligheid. De Raad zal waarschijnlijk ook conclusies aannemen over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. Tijdens de lunch zullen de ministers spreken over de toestand van de migratie.

Raad Economische en Financiële Zaken, 10 oktober 2019

De Raad zal van gedachten wisselen over onderwerpen in verband met de bestrijding van witwaspraktijken en het verslag van de Groep van wijzen over de Europese financiële architectuur. Naar verwachting zal de Raad een aanbeveling van de Raad over de benoeming van een directielid van de ECB aannemen.


Terug naar boven