r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 maart 2020 11:15 - 12:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Brievenlijst

 • Uitnodiging van de Universiteit Utrecht om begin juni een werkbezoek af te leggen aan het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling ter voorbereiding op het algemeen overleg dierenwelzijn van 25 juni 2020

 • Aanbieding rapport 'Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?' van het PBL

 • Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese verordening diergezondheid

  Te behandelen:

  35398 Wetgeving d.d. 17 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 25 maart om 15.00 uur.

  2020D06806 35398 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  35398-1 Koninklijke boodschap

  35398-2 Voorstel van wet

  35398-3 Memorie van toelichting

  35398-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Selectie derde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  29697-81 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitSelectie derde tranche Regio Deals

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Regio Deals.

  29697-81 Selectie derde tranche Regio Deals

 • Regio Envelop Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  29697-82 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRegio Envelop Caribisch Nederland

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Regio Deals.

  29697-82 Regio Envelop Caribisch Nederland

 • Wijziging Regio Deal Zeeland

  Te behandelen:

  29697-83 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWijziging Regio Deal Zeeland

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Regio Deals.

  29697-83 Wijziging Regio Deal Zeeland

  Bijlage

  Regio Deal Zeeland

  Wijzigingsovereenkomst Regio Deal Zeeland

 • Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken

  Te behandelen:

  29576-90 Brief regering d.d. 19 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken (Kamerstuk 29826-86)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29576-90 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken (Kamerstuk 29826-86)

  Bijlage

  Buitenlandse verkrijging van agrarische grond in Nederland

 • Uitstel toezending reactie op het verzoek van de commissie over een overzicht van Nederlandse projecten vergelijkbaar met het Duitse project Landwirtschaft für Artenvielfalt

  Te behandelen:

  26407-132 Brief regering d.d. 2 maart 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitUitstel toezending reactie op het verzoek van de commissie over een overzicht van Nederlandse projecten vergelijkbaar met het Duitse project Landwirtschaft für Artenvielfalt

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  26407-132 Uitstel toezending reactie op het verzoek van de commissie over een overzicht van Nederlandse projecten vergelijkbaar met het Duitse project Landwirtschaft für Artenvielfalt

 • Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Details

  Debatten

  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten

  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 • Lijst met EU-voorstellen LNV

  Te behandelen:

  2020Z03642 Lijst met EU-voorstellen d.d. 21 februari 2020 - J. Rijkers, griffierLijst met EU-voorstellen LNV

  Besluit: Besluiten conform de voorstellen op de lijst.

  2020D07566 Lijst met EU-voorstellen LNV

 • Stafnotitie - Planning algemeen overleg Dierproeven

 • Stafnotitie - Planning algemene overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het tweede semester van 2020

 • Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari 2020

  Te behandelen:

  21501-32-1227 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerslag van de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari 2020

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 16 maart 2020.

  21501-32-1227 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari 2020

 • Reactie op de motie van het lid De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen

  Te behandelen:

  33835-154 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op de motie van het lid De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen (Kamerstuk 33835-150)

  Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen op 18 februari 2020 over de moties die zijn ingediend bij het plenaire debat over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

  33835-154 Reactie op de motie van het lid De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen (Kamerstuk 33835-150)

 • Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de verschillende middelen voor landbouw

  Te behandelen:

  35300-XIV-69 Brief regering d.d. 20 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op verzoek commissie om een overzicht van de verschillende middelen voor landbouw

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020.

  35300-XIV-69 Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de verschillende middelen voor landbouw

  Bijlage

  Beschikbare middelen (stand ontwerpbegroting 2020 in € miljoen)

 • Voorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over de visserij in het kader van het Noordzeeakkoord

  Te behandelen:

  2020Z02724 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 februari 2020 - B. Madlener, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over de visserij in het kader van het Noordzeeakkoord.

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  2020D05773 Voorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over visserij

 • Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) de minister van LNV te verzoeken de beantwoording in tweede termijn van het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020 uiterlijk vandaag om 18.00 uur naar de Kamer te zenden ten behoeve van het op 12 maart te houden VAO Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  2020Z04773 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 maart 2020 - L. Bromet, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Bromet de minister van LNV te verzoeken de beantwoording in tweede termijn van het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020 uiterlijk vandaag om 18.00 uur naar de Kamer te zenden ten behoeve van het op 12 maart te houden VAO Stikstofproblematiek

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D10002 Verzoek om de beantwoording tweede termijn van het AO Stikstofproblematiek uiterlijk 11 maart 2020 om 18.00 uur te ontvangen

 • Voorstel van het lid Lodders (VVD) de minister van LNV te verzoeken het beleidsplan Caribisch Nederland tijdig voor het algemeen overleg Natuur op 8 april 2020 naar de commissie te sturen

  Te behandelen:

  2020Z04775 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 maart 2020 - W.J.H. Lodders, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Lodders (VVD) de minister van LNV te verzoeken het beleidsplan Caribisch Nederland tijdig voor het algemeen overleg Natuur op 8 april 2020 naar de commissie te sturen

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D10016 Verzoek om het beleidsplan voor Carabisch Nederland voor het AO Natuur aan de Kamer te sturen

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven