r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2020 11:15 - 12:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Brievenlijst

 • Uitnodiging Stichting DierenLot voor een werkbezoek op 20 april 2020 aan de Vlaamse minister Dierenwelzijn i.h.k.v. zwerfkattenproblematiek

 • Uitnodiging Stichting Nationale Boomfeestdag voor Nationale Boomfeestdag 2020 d.d. 18 maart 2020

 • Wijzigingen in de bijlagen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde en in het wild levende dier- en plantensoorten

  Te behandelen:

  30952-353 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenWijzigingen in Bijlagen I en II van 28 augustus 2019, alsmede de wijzigingen van Bijlage III van 6 september 2019 bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30952-353 Wijzigingen in Bijlagen I en II van 28 augustus 2019, alsmede de wijzigingen van Bijlage III van 6 september 2019 bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973

 • Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de NVWA “Zo doende 2018”

  Te behandelen:

  32336-107 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitJaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit “Zo doende 2018”

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierproeven.

  Besluit: Bij de volgende procedurevergadering wordt een stafnotitie geagendeerd met nog te verwachten brieven en een datumvoorstel voor het algemeen overleg Dierproeven.

  32336-107 Jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit “Zo doende 2018”

  Bijlage

  Zo doende 2018. Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Invulling van de motie Bromet over het stoppen met het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer en toezeggingen uit het algemeen overleg Natuur van 12 september en van 5 december 2019

  Te behandelen:

  33576-185 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitInvulling van de motie van het lid Bromet over het stoppen met het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer (Kamerstuk 33576-170) en toezeggingen uit het Algemeen Overleg Natuur van 12 en 5 september 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 8 april 2020.

  33576-185 Invulling van de motie van het lid Bromet over het stoppen met het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer (Kamerstuk 33576-170) en toezeggingen uit het Algemeen Overleg Natuur van 12 en 5 september 2019

 • Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

  Te behandelen:

  35334-44 Brief regering d.d. 8 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVoortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020.

  35334-44 Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

 • Lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en PBL Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

  Te behandelen:

  35334-45 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitLagere ammoniakemissie bij mestaanwending en PBL Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofbeleid op 20 februari 2020.

  35334-45 Lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en PBL Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

 • Beantwoording vragen commissie over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Te behandelen:

  35334-49 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitBeantwoording vragen commissie over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofbeleid op 20 februari 2020.

  35334-49 Lijst van vragen en antwoorden over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  35334-39 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAdvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Besluit: Ter informatie.

  2020D02692 Lijst van vragen over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten (Kamerstuk 35334-39)

  35334-39 Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Bijlage

  Bemesten en beweiden 2020

 • Verzoek van het lid Bromet over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

  Te behandelen:

  35334-47 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020.

  35334-47 Verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

 • Voortgang stikstofproblematiek maatregelen natuur

  Te behandelen:

  35334-48 Brief regering d.d. 19 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVoortgang stikstofproblematiek maatregelen natuur

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020.

  35334-48 Voortgang stikstofproblematiek maatregelen natuur

 • Stand van zaken met betrekking tot de vondst van een virus in de tomatenteelt

  Te behandelen:

  27858-504 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStand van zaken met betrekking tot de vondst van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV-virus) in de tomatenteelt

  Besluit: Het algemeen overleg Tuinbouw (duur: drie uur) inplannen vóór het zomerreces.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Tuinbouw op 10 juni 2020.

  27858-504 Stand van zaken met betrekking tot de vondst van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV-virus) in de tomatenteelt

 • Ontwikkelingen inzake vogelgriep

  Te behandelen:

  28807-224 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitOntwikkelingen inzake vogelgriep

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 maart 2020.

  28807-224 Ontwikkelingen inzake vogelgriep

  Bijlage

  Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  22112-2843 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitKwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 maart 2020.

  22112-2843 Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Bijlage

  EU-wetgevingshandelingen LNV. Kwartaalrapportage januari 2020

 • Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  2020Z01234 Lijst met EU-voorstellen d.d. 12 februari 2020 - J. Rijkers, griffierLijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Besluit: Conform het voorstel op de lijst.

  2020D02603 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

 • EU-stafnotitie - Prioriteiten werkprogramma Europese Commissie 2020 LNV

 • Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Details

  Debatten

  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten

  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht ‘Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets’ (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020)(minister LNV)
 • Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren.

  Details

  De leden Graus (PVV), Von Martels (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld. De technische briefing zal doorgang vinden op 18 maart 2020.

 • Stafnotitie - Model jaarlijkse voortgangsrapportage Natuur

 • Stafnotitie - Voorstellen voor invulling kennisthema Natuur / Natura 2000

 • Stafnotitie - Voorstel invulling kennisthema Inkomsten en verdienmodel agrariërs

 • Beantwoording commissievragen over het tussenbericht inzake de Herbezinning NVWA

  Te behandelen:

  33835-137 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitBeantwoording vragen commissie over tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

  33835-131 Brief regering d.d. 21 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitTussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Besluit: Ter informatie.

  2020D00994 Lijst van vragen over tussenbericht inzake Herbezinning NVWA (Kamerstuk 33835-131)

  33835-131 Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

 • Voortgang van het rapport 2Solve en overige toezeggingen over de NVWA

  Te behandelen:

  33835-138 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVoortgang van het rapport 2Solve en overige toezeggingen NVWA

  Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de NVWA op 13 februari 2020.

  33835-138 Voortgang van het rapport 2Solve en overige toezeggingen NVWA

 • Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘Betaalbaar beter boeren’ en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse ‘Toekomstbestendige veehouderij’

  Te behandelen:

  28973-234 Brief regering d.d. 5 februari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op verzoek commissie met reactie op het rapport ‘Betaalbaar beter boeren’ en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ‘Toekomstbestendige veehouderij’

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel op 6 februari 2020.

  28973-234 Reactie op verzoek commissie met reactie op het rapport ‘Betaalbaar beter boeren’ en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ‘Toekomstbestendige veehouderij’

 • Voorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over de gevolgen van het Noordzeeakkoord voor vissers

  Te behandelen:

  2020Z02724 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 februari 2020 - B. Madlener, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over de visserij in het kader van het Noordzeeakkoord.

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft het voortouw bij de activiteiten in het kader van het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee, waarbij LNV is aangemerkt als een van de volgcommissies. Voor specifieke beleidsvelden staat het de volgcommissies vrij om eigen activiteiten te organiseren.

  2020D05773 Voorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over visserij

 • Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) een reactie van de minister van LNV te vragen, indien mogelijk voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020, op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) en de nieuwsbrief van Werkgroep behoud de Peel inzake het stikstofbeleid

  Te behandelen:

  2020Z03363 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 februari 2020 - F.P. Wassenberg, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Wassenberg (PvdD) een reactie van de minister van LNV te vragen, indien mogelijk voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020, op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) en de nieuwsbrief van Werkgroep behoud de Peel inzake het stikstofbeleid

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D07063 Nieuwsbrief van Werkgroep behoud de Peel inzake het stikstofbeleid

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven