r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 11:15 - 12:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Brievenlijst

 • Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding rapport over epilepsie bij Tollers d.d. 28 januari 2020

 • Beleidsdoorlichting agrobeleid

  Te behandelen:

  31104-6 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitEindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 6 februari 2020.

  Besluit: De commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum van de feitelijke vragen een notitie op te stellen.

  31104-6 Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

  Bijlage

  Beleidsdoorlichting agrobeleid

 • Jaarplan 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  33835-136 Brief regering d.d. 23 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitJaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 5 februari 2020 om 14.00 uur.

  33835-136 Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Bijlage

  NVWA Jaarplan 2020

 • Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Te behandelen:

  35334-39 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAdvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 27 januari 2020 om 12.00 uur.

  Besluit: Een gesprek inplannen met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het advies en over de procesvoortgang met betrekking tot de nog te ontvangen adviezen.

  Besluit: Een algemeen overleg Stikstofproblematiek inplannen op donderdag 20 februari 2020 van 10.00 uur tot 13.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020.

  2020D02692 Lijst van vragen over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten (Kamerstuk 35334-39)

  35334-39 Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Bijlage

  Bemesten en beweiden 2020

 • Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  35334-41 Brief regering d.d. 15 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAdvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

  Besluit: De behandeling overdragen aan de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

  35334-41 Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

  Bijlage

  Advies Luchtvaartsector

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Te behandelen:

  29576-89 Brief regering d.d. 20 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitInterbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel op 6 februari 2020.

  29576-89 Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)

  Bijlage

  Overzicht gebiedsplannen

 • Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven in de rechtszaak mond- en klauwzeer Kootwijkerbroek

  Te behandelen:

  27622-148 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitUitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven in de rechtszaak mond- en klauwzeer Kootwijkerbroek

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dieren in de veehouderij.

  27622-148 Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven in de rechtszaak mond- en klauwzeer Kootwijkerbroek

 • Beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst

  Te behandelen:

  28286-1085 Brief regering d.d. 8 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitBeoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn van gezelschapsdieren.

  28286-1085 Beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst

  Bijlage

  Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren

 • Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  2020Z00113 Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 januari 2020 - J. Rijkers, griffierLijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Besluit: Conform de voorstellen op de lijst.

  Besluit: Op de volgende procedurevergadering wordt een stafnotitie geagendeerd met een tijdlijn voor de landbouw- en natuuronderdelen van de Europese Green Deal.

  2020D00257 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

 • Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Details

  Debatten

  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)

  Dertigledendebatten

  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (aangevraagd door het lid Futselaar) op 26 november 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) over het 10 puntenplan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw (Dewegvooruit.nl) (minister LNV)

  Te behandelen:

  2020Z00921 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - L. Bromet, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Bromet (GroenLinks) het debat over Kweekvlees spoedig in te plannen.

  Besluit: De Voorzitter verzoeken het plenaire debat over kweekvlees spoedig in te plannen.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek van de commissie Financiën om twee beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: De thema's 'Stikstofproblematiek en de omvorming van de veehouderij' en 'Inkomens- en verdienmodellen van agrariërs' worden aangedragen aan de vaste commissie voor Financiën.

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  2019Z24848 Brief commissie d.d. 11 december 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Besluit: Deelname inventariseren zodra het programma van de interparlementaire conferentie op 15 april 2020 bekend is.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Officiële Controle Verordening van toepassing geworden in alle lidstaten van de EU

  Te behandelen:

  22112-2840 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitOfficiële Controle Verordening van toepassing in alle lidstaten van de EU

  Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Plantgezondheidswet op 15 januari 2020.

  22112-2840 Officiële Controle Verordening van toepassing in alle lidstaten van de EU

 • Afspraken met Het Landbouw Collectief

  Te behandelen:

  35334-37 Brief regering d.d. 18 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAfspraken met Het Landbouw Collectief

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 18 december 2019.

  35334-37 Afspraken met Het Landbouw Collectief

  Bijlage

  Verslag afspraken kabinet - Landbouwcollectief

 • Reactie op position paper Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof

  Te behandelen:

  35347-62 Brief regering d.d. 18 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitReactie op position paper Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 18 december 2019.

  35347-62 Reactie op position paper Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof

 • Overheveling budget Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van pijler 1 naar pijler 2 in 2020

  Te behandelen:

  28625-281 Brief regering d.d. 18 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitOverheveling GLB-budget pijler 1 naar pijler 2 in 2020

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 januari 2020.

  28625-281 Overheveling GLB-budget pijler 1 naar pijler 2 in 2020

 • Nadere informatie over de onderhandelingen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst

  Te behandelen:

  28625-282 Brief regering d.d. 16 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNadere informatie over de onderhandelingen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 januari 2020.

  28625-282 Nadere informatie over de onderhandelingen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst

 • Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

  Te behandelen:

  21501-32-1222 Brief regering d.d. 16 januari 2020 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 januari 2020.

  21501-32-1222 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

 • Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport 'Betaalbaar Beter Boeren' van Greenpeace en het bijbehorende rapport van Ecorys: MKBA Toekomstbestendige veehouderij

  Te behandelen:

  2020Z00876 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - W.J. Moorlag, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Moorlag (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport “Betaalbaar Beter Boeren” van Greenpeace en het bijbehorende rapport van Ecorys: MKBA Toekomstbestendige veehouderij

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D01993 De minister van LNV verzoeken om een reactie op het rapport betaalbaar beter boeren en de bijbehorende mkba analyse

 • Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de minister te vragen de commissie te informeren over de stand van zaken inzake vogelgriep naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke maatregelen

  Te behandelen:

  2020Z00910 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - A. Weverling, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Weverling (VVD) om de minister van LNV te vragen de commissie te informeren over de stand van zaken Vogelgriep naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke maatregelen.

  Besluit: Conform voorstel, met dien verstande dat de minister tevens wordt verzocht in te gaan op de (mogelijk) te nemen nationale maatregelen tegen vogelgriep.

  2020D02010 De minister van LNV verzoeken om een brief indien er maatregelen worden afgekondigd tegen vogelgriep

 • Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) de minister te vragen voor 1 februari 2020 te reageren op de initiatiefnota 'Nationaal Bomenplan' van de leden Bromet (GroenLinks) en Futselaar (SP) en te laten weten wanneer de Kamer de bossenstrategie ontvangt

  Te behandelen:

  2020Z00907 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - L. Bromet, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Bromet (GroenLinks) de minister te vragen voor 1 februari 2020 te reageren op de initiatiefnota 'Nationaal Bomenplan' van de leden Bromet (GroenLinks) en Futselaar (SP) en te laten weten wanneer de Kamer de bossenstrategie ontvangt

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D02032 Verzoek aan de minister van LNV om een reactie op de initiatiefnota 'Nationaal Bomenplan' en te laten wanneer de Kamer de bossenstrategie ontvangt

 • Stafnotitie - Voorstellen voor de kennisagenda LNV 2020

 • Stafnotitie - Uitvoering motie van het lid Moorlag (PvdA) over het inwinnen van juridische expertise over spuitvrije zones

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven