r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Venezuela: EU adds 7 members of the security and intelligence forces to sanctions list

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 27 september 2019.

De Raad heeft 7 leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten onderworpen aan beperkende maatregelen. De maatregelen behelzen onder meer een reisverbod en bevriezing van tegoeden. De aan de lijst toegevoegde personen zijn betrokken bij foltering en andere ernstige schendingen van de mensenrechten. 4 van hen zijn in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta Arévalo.

Met het besluit van vandaag gelden nu voor in totaal 25 personen sancties wegens de situatie in Venezuela. Het besluit vormt een rechtstreeks vervolg op de verklaring die de hoge vertegenwoordiger op 16 juli 2019 namens de EU heeft afgelegd. Daarin gaf de EU aan dat zij klaar stond om gerichte maatregelen voor te bereiden tegen de leden van de veiligheidstroepen die betrokken zijn bij foltering en andere ernstige schendingen van de mensenrechten.

Zij wees erop dat in het verslag van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten de omvang en ernst van de mensenrechtenschendingen, de uitholling van de rechtsstaat en de ontmanteling van de democratische instellingen in het land op duidelijke en gedetailleerde wijze worden bevestigd. Voorts werd het tragische overlijden van kapitein Acosta Arévalo tijdens zijn detentie door de Venezolaanse veiligheidstroepen vermeld als sprekend voorbeeld van de voortdurende achteruitgang van de mensenrechtensituatie.

De beperkende maatregelen van de EU in verband met Venezuela werden ingevoerd in november 2017. Ze omvatten een embargo op wapens en uitrusting voor binnenlandse repressie, naast een reisverbod en een bevriezing van tegoeden voor de personen op de lijst. Deze beperkende maatregelen moeten een vreedzame, politieke en democratische oplossing bevorderen die berust op geloofwaardige, transparante en internationaal gemonitorde presidentsverkiezingen en leidt tot het herstel van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Venezuela. De maatregelen zijn flexibel en omkeerbaar en zo geformuleerd dat ze de Venezolaanse bevolking niet treffen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven