r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 december 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

9.00 - 11.00 uur en 11.00 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9.00 - 11.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25 november 2019 PV - PE644.801v01-00

* * *

*** Stemming ***

 • 4. 
  Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 - C9-0004/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

PA - PE640.655v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR - PE641.408v01-00

Adviezen:

 

DEVE -

Catherine Chabaud (Renew)

PA - PE641.364v01-00

 

BUDG

   

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 5. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: John Howarth (S&D)

 • 6. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 7. 
  Begroting 2019: Overige afdelingen

Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)

 • 8. 
  HvJ: INF 4/2019
 • 9. 
  EDEO: N.2/2019
 • 10. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 11. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)

 • 12. 
  EP: bezoekerscentrum, Stefan Zweig-gebouw, Brussel
 • 13. 
  Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

* * *

 • 14. 
  Gebouwenbeleid
 • 15. 
  Gedachtewisseling met EDEO: kantoren van de EU-delegatie in Peking, China
 • 16. 
  Overige ontvangen informatie
 • 17. 
  Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en over de vooruitgang in de Raad met het MFK 2021-2027 en de eigen middelen

BUDG/9/02004

------

 • 18. 
  Rondvraag
 • 19. 
  Volgende vergaderingen

11.00 - 12.30 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven