r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 februari 2020 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

 • COSAC Questionnaire

  Details

  De voorzitter maakt melding van de ontvangst van de halfjaarlijkse COSAC Questionnaire. De commissie besluit dat de leden Maeijer (PVV) en Leijten (SP) een voorstel doen voor de beantwoording van de vragenlijst. De ingevulde COSAC Questionnaire zal ter vaststelling worden geagendeerd op de procedurevergadering EUZA op donderdag 5 maart 2020.

 • Brievenlijst

 • Verzoek RVO, namens delegatie Visegrad-landen, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken i.h.k.v. influentials bezoekersprogramma ‘Civil Society’ d.d. 9-11 maart 2020

 • Uitnodiging commissie voor Europese Zaken van National Assembly of Hungary voor werkbezoek aan Hongarije d.d. 28-30 april 2020

 • Verzoek Ambassade van Verenigd Koninkrijk, namens Britse ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken over onderhandelingen toekomstige relatie tussen EU-VK

 • Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  23987-379 Brief regering d.d. 21 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020 op 18 februari.

  23987-379 Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  23987-380 Brief regering d.d. 28 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020 op 18 februari.

  23987-380 Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

 • Schriftelijke procedure voor de vaststelling van het besluit van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

  Te behandelen:

  23987-381 Brief regering d.d. 29 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenSchriftelijke procedure voor de vaststelling van het besluit van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020 op 18 februari.

  23987-381 Schriftelijke procedure voor de vaststelling van het besluit van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

 • Kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK

  Te behandelen:

  35393-1 Brief regering d.d. 6 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen over toekomstige relatie tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK)

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020 op 18 februari.

  35393-1 Kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen over toekomstige relatie tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK)

 • Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2020

  Te behandelen:

  35300-V-62 Brief regering d.d. 30 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenNederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2020

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020 op 17 maart.

  35300-V-62 Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2020

 • Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  21109-242 Brief regering d.d. 24 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenStand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Besluit: Doorgeleiden naar de commissies op wier terreinen een (dreigende) overschrijding van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling aan de orde is, te weten de commissies EZK, FIN, I&W, J&V, BZK, LNV en SZW.

  21109-242 Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Bijlage

  Geïmplementeerde richtlijnen 2019 - 4e kwartaal

  OVERZICHT INGEBREKESTELLINGEN (PER DEPARTEMENT) (stand 31 december 2019)

 • Kamerbrede kennisbijeenkomst naar aanleiding van Werkprogramma Europese Commissie

 • EU-voorstel: Herziening van het EU-uitbreidingsbeleid COM (2020) 57

  Te behandelen:

  2020Z02110 EU-voorstel d.d. 5 februari 2020 - Europese Commissie, OrganisatieEU-voorstel: Herziening van het EU-uitbreidingsbeleid COM (2020) 57

  Besluit: Tezamen met de nog te ontvangen kabinetsappreciatie betrekken bij het plenair debat over de Europese Raad d.d. 26-27 maart 2020 en het plenair debat over de EU-Westelijke Balkantop d.d. 7 mei 2020.

  Besluit: Tezamen met de nog te ontvangen kabinetsappreciatie agenderen voor algemeen overleg Westelijke Balkan op 13 mei 2020.

  Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer tijdig voor het plenair debat voorafgaand aan de Europese Raad d.d. 26-27 maart 2020 te informeren over de kabinetsappreciatie van de voorgestelde herziening van het EU-uitbreidingsbeleid [COM (2020) 57] en de relatie daarvan met de aangenomen motie van het lid Leijten op Kamerstuk 21501-20, nr. 1507.

  2020D04465 EU-voorstel: Herziening van het EU-uitbreidingsbeleid COM (2020) 57

  2020D06153 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

 • Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  2020Z01717 Brief Kamer d.d. 15 januari 2020 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerAfschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Besluit: Ter informatie.

  Afschrift van de brief is ambtelijk ook aan het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Afronding algemeen overleg EU-informatievoorziening op 15 januari 2020

 • Werkbezoek Brussel

 • Notitie werkbezoek Sarajevo, Bosnië-Herzegovina

 • Nieuwe EU-Voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  Naar aanleiding van procedurevergadering

  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.
  • Rappelbrief toezeggingen AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU dd 3 oktober 2019 (23 januari 2020)

  Toezeggingen AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019

  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020

  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de uitwerking van de motie van het lid van der Lee (Kamerstuk 34808 nr.19) over lidstaatopties.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa, na ommekomst van de Mededeling
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake een stand van zaken per onderdeel van de voorstellen uit het COSAC-paper “opening up closed doors”.

  Besluit (1): De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de brief inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel, toegezegd in het algemeen overleg belangenbehartiging d.d. 3 oktober 2019, vóór de volgende procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 5 maart 2020 aan de Kamer toe te zenden.

  Besluit (2): De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de brief inzake de uitwerking van de motie van het lid van der Lee (Kamerstuk 34808 nr.19) over lidstaatopties, toegezegd in het algemeen overleg EU-informatievoorziening d.d. 15 januari 2020, vóór de volgende procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 5 maart 2020 aan de Kamer toe te zenden.

 • Commissie-agenda

  Details

  18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020

  05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15/17-03-2020 werkbezoek aan Sarajevo, Bosnië-Herzegovina

  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

  22/23-03-2020 werkbezoek aan Brussel

  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020

  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  meireces 2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tentatief eerste week)

  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020

  13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan

  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid

  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb

  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020

  17-06-2020 16:30 - 19:30 AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie

  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn

  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)

  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

  Besluit: Ter informatie.

 • Rondvraagpunt lid Maeijer (PVV) inzake kabinetsreactie op nieuwsbericht 'Kabinet bereid fiscaal veto op te geven voor Europese Green Deal'

  Te behandelen:

  2020Z02882 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 februari 2020 - V. Maeijer, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het Kamerlid Maeijer (PVV)

  Besluit: De commissie besluit om een kabinetsreactie te vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken op het nieuwsbericht dat het Nederlands kabinet bereid is om het fiscaal veto ter discussie te stellen en in de kabinetsreactie in te gaan hoe zich dit verhoudt tot de aangenomen motie Maeijer c.s. (Kamerstuk 21501-02 nr. 1920). De commissie verzoekt om de kabinetsreactie tijdig te ontvangen voor het plenair debat over de Europese Top d.d. 20 februari inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

  2020D05999 Rondvraagpunt van het Kamerlid Maeijer (PVV)

  2020D06085 Aan bewindspersoon - reactie vragen

 • Notitie uitkomsten inventarisatie kennis- en onderzoeksagenda 2020

 • Uitnodigen Nederlandse ambassadeur inzake het Duitse EU-voorzitterschap

  Details

  Besluit: De commissie besluit de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Wepke Kingma, door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen voor een besloten briefing in de Kamer over het aankomende Duitse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2020, bij voorkeur te plannen voorafgaand of aansluitend aan een activiteit van de commissie Europese Zaken.

 • Voortgang rapporteurschap Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

  Details

  Besluit: De rapporteurs Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie hebben een toelichting gegeven over de voortgang van de activiteiten.

 • Onderhandelingsstukken post-Brexit in Delegates Portal

  Details

  De griffier meldt dat de onderhandelingsstukken over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf nu in het voor de Leden toegankelijke Delegates Portal worden geplaatst. Het separate Brexit-portal voor Kamerleden wordt bijgevolg opgeheven.

  Besluit: Ter informatie.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven