r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-operatie SOPHIA met 6 maanden verlengd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 26 september 2019.

De Raad heeft vandaag het mandaat van EUNAVFOR MED operation SOPHIA met 6 maanden verlengd, tot en met 31 maart 2020.

De inzet van de maritieme eenheden van de operatie blijft tijdelijk opgeschort. Ondertussen blijven de lidstaten in de passende fora een oplossing zoeken voor ontscheping als onderdeel van de follow-up van de conclusies van de Europese Raad van juni 2018. De EU-lidstaten zijn bereid op deze kwestie terug te komen wanneer dat nodig is, teneinde de operationeel commandant mogelijke nieuwe richtsnoeren te verstrekken over de inzet van de maritieme eenheden van de operatie. De operatie zal haar mandaat verder blijven uitvoeren.

De kerntaak van Operation SOPHIA bestaat erin bij te dragen aan de EU-inspanningen om het bedrijfsmodel van migranten- en mensensmokkelaars en mensenhandelaren in het zuidelijk deel van het centrale Middellandse Zeegebied te verstoren. Daarnaast heeft de operatie een aantal ondersteunende taken. Zij biedt opleidingen aan de Libische kustwacht en marine, monitort de langetermijnefficiëntie van opleidingen, en draagt bij aan de uitvoering van het VN-wapenembargo in volle zee voor de kust van Libië. In het kader van de operatie worden ook toezichtactiviteiten uitgevoerd en wordt informatie verzameld over illegale oliehandel vanuit Libië, overeenkomstig de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De operatie draagt in dit verband bij aan de EU-inspanningen om de stabiliteit en veiligheid in Libië te doen terugkeren, en aan de maritieme beveiliging in het centrale Middellandse Zeegebied.

EUNAVFOR MED operation SOPHIA ging van start op 22 juni 2015, als onderdeel van de alomvattende migratieaanpak van de EU. De operationeel commandant is divisieadmiraal Credendino uit Italië, en het operationeel hoofdkwartier is gevestigd in Rome.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven