r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nantes is de Europese Innovatiehoofdstad 2019

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 25 september 2019.

De Commissie heeft vandaag tijdens de Europese onderzoeks- en innovatiedagen aangekondigd dat de stad Nantes in het noordwesten van Frankrijk is uitgeroepen tot Europese Innovatiehoofdstad 2019. De titel is aan Nantes toegekend als erkenning van het buitengewone vermogen van de stad om innovatie in te zetten om het leven van haar inwoners te verbeteren, en als erkenning van haar open en coöperatief bestuursmodel. Aan de titel is een door Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie, gefinancierde geldprijs van 1 miljoen EUR verbonden. De vijf andere finalisten - Antwerpen (België), Bristol (VK), Espoo (Finland), Glasgow (VK) en Rotterdam (Nederland) - hebben elk 100 000 EUR ontvangen om hun innovatieactiviteiten te bevorderen en op te schalen.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, heeft gezegd: “Europese steden tonen de wereld hoe innovatie ter verbetering van stedelijke veerkracht en duurzaamheid kan worden gecombineerd met inclusieve democratische processen en open bestuur. Nantes is een goed voorbeeld van hoe een stad haar inwoners kan betrekken bij de aanpak van uitdagingen zoals energie-efficiëntie, vergrijzing van de bevolking, digitale transformatie en sociale inclusie. Op deze manier staat innovatie ten dienste van de inwoners.”

Johanna Rolland, de burgemeester van Nantes en voorzitter van Nantes Métropole, heeft gezegd: “Innovatie “door en voor iedereen” staat centraal in ons beleid. Daarom ben ik vereerd de prijs van Europese Innovatiehoofdstad 2019 te mogen ontvangen. Voor mij is dit een erkenning van de kwaliteit van onze dialoog met de inwoners en van de dynamiek van ons grootstedelijk innovatie-ecosysteem.”

Nantes is de vijfde stad en na Barcelona de tweede niet-hoofdstad die de prijs wint. De stad heeft een open bestuursvisie en -praktijk ontwikkeld waarbij een voortdurende dialoog met de inwoners een belangrijke plaats inneemt. Zij heeft ook een bloeiende digitale en start-upgemeenschap, die helpt openbaar beleid te ontwikkelen en uit te voeren.

De voornaamste beleidsterreinen en projecten van Nantes omvatten:

  • “Grote Debatten” met de inwoners om van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals energietransitie: het initiatief telde 55 000 deelnemers en heeft in 2018 geresulteerd in een stappenplan met 33 ambitieuze verbintenissen waarvan de naleving wordt gecontroleerd door een commissie van onafhankelijke inwoners en belanghebbenden.
  • 15 te herbestemmen plaatsen” (en honderden gelijkaardige burgerinitiatieven): in competitie geselecteerde ideeën van inwoners, met als resultaat bijvoorbeeld de transformatie van een ongebruikte kapel tot een stedelijke champignonkwekerij en de oprichting van een centrum voor kennis over een afvalvrije samenleving in een voormalige schoolkunstgalerij en van een solidariteitskantine in een voormalig restaurant waar mensen vrijwillig maaltijden bereiden voor behoeftigen.
  • Nantes City Lab”, helpt vernieuwers nieuwe oplossingen in reële situaties te testen door te voorzien in materiële en digitale infrastructuur, zoals een 3D-geprinte sociale woonvoorziening die in slechts drie dagen wordt gebouwd of een autonome pendeldienst die uitsluitend door een zonneweg van energie wordt voorzien.
  • Creative factory”, een systeem ter ondersteuning van de creatieve en culturele sector, en de “Eco-innovation factory”, een programma waarbij projecten worden geselecteerd zoals de ophaling van bioafval van restaurants en kantoren met fietskarren voor lokale compostering.
  • Het “Nantes French Tech Capital”-programma, waarmee start-ups, scale-ups, de aantrekking van talent en baanbrekende technologieën worden gestimuleerd en de coördinatie en de bevordering van het regionale innovatie-ecosysteem mogelijk worden gemaakt.
  • Ecossolies”, een netwerk waarin particuliere en openbare instanties die initiatieven op het gebied van de sociale en de solidaire economie ontwikkelen, worden bijeengebracht en gestimuleerd door de beste oplossingen voor sociale innovatie te belonen, zoals het Hacoopa-project voor de behuizing van senioren of de Bout' à Bout'-vereniging om de impact van gebruikte glazen flessen te beperken. Ook “MySMARTLife”, een innovatief Europees project inzake slimme oplossingen voor stedelijke transitie.

Achtergrond

De wedstrijd voor Europese Innovatiehoofdstad van dit jaar is in februari 2019 van start gegaan. Steden uit EU-lidstaten en met Horizon 2020 geassocieerde landen met meer dan 100 000 inwoners konden deelnemen. 28 steden uit 16 landen hebben zich ingeschreven. Een onafhankelijke jury op hoog niveau van deskundigen van verschillende universiteiten en bedrijven en deskundigen uit de civiele en non-profitsector heeft de winnaar en de vijf andere finalisten geselecteerd.

Aan de hand van de gunningscriteria - experimenteren, betrekken, uitbreiden, versterken - analyseert de jury hoe steden innovatie en nieuwe technologieën gebruiken om te reageren op maatschappelijke uitdagingen, brede lokale gemeenschappen bij hun besluitvormingsprocessen betrekken en het leven van hun inwoners verbeteren.

De wedstrijd vond voor het eerst plaats in 2014. Vorige winnaars zijn onder meer Barcelona (2014), Amsterdam (2016), Parijs (2017) en Athene (2018). De prijzen worden toegekend in het kader van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De volgende editie van de prijs van Europese-Innovatiehoofdstad gaat van start in het eerste kwartaal van 2020.

Voor meer informatie

Wedstrijd Europese Innovatiehoofdstad

Europese onderzoeks- en innovatiedagen

IP/19/5789

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven