r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese verkiezingen 2019: jongeren zorgen voor recordopkomst

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 24 september 2019.

De hoge opkomst voor de Europese verkiezingen van 2019 is te danken aan de toename van het aantal jongeren dat is gaan stemmen. Dit wijst de nieuwste Eurobarometer-enquête uit.

De resultaten van het Eurobarometer onderzoek, een van de meest uitgebreide kwantitatieve enquêtes over de Europese verkiezingen van mei 2019, laten zien dat de opkomststijging vooral te danken is aan de jongere generatie EU-burgers. Vooral kiezers jonger dan 25 jaar (+14 pp) en de groep van 25-39-jarigen (+12 pp) zijn in grotere aantallen gaan stemmen.

De algemene opkomst bij de Europese verkiezingen was met 50,6% de hoogste sinds 1994. In 19 lidstaten was een toename in opkomstpercentages in vergelijking met de verkiezingen van 2014 te zien, met name in Polen, Roemenië, Spanje, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland, evenals in Slowakije en Tsjechië, waar de opkomst traditioneel heel laag is. In slechts acht landen daalde de opkomst, hoewel met minder dan 3 pp. In vijf landen geldt een stemplicht - België, Bulgarije, Luxemburg, Cyprus en Griekenland.

Brexit speelde ook een rol: 22% van de ondervraagden gaf aan dat hun besluit om te stemmen hierdoor tot op zekere hoogte is beïnvloed.

Andere redenen om te gaan stemmen waren een toegenomen gevoel van burgerplicht, uit pro-Europese overwegingen, of het geloof dat dingen kunnen veranderen door te gaan stemmen. Gemiddeld genomen over de EU waren economie en groei (44%) en klimaatverandering (37%) de belangrijkste drijfveren om te gaan stemmen. Andere belangrijke factoren waren de verdediging van mensenrechten en democratie (37%), het toekomstige functioneren van de EU (36%) en migratie (34%). Hoewel voor 16 EU-landen “economie” het belangrijkste onderwerp was, voerde “klimaatverandering” de lijst in acht landen aan.

"De zeer significante toename van de opkomst van de kiezers bij de Europese verkiezingen van mei toont aan dat Europeanen, met name de jongere generatie, hun democratische rechten waarderen en geloven dat de Europese Unie sterker is wanneer hun zorgen gezamenlijk worden aanpakt."

David Sassoli, Voorzitter Europees Parlement

Deel dit citaat:

Meer dan twee derde van de respondenten (68%) in de EU28 is positief over het EU-lidmaatschap, het hoogste percentage sinds 1983. Meer dan de helft van de Europeanen (56%) is het er ook over eens dat hun stem er toe doet in de EU, een toename van zeven punten sinds februari- maart 2019 en bovendien het beste resultaat voor deze indicator sinds 2002.

Wat betreft het bewustzijn van de kiezers voor de verkiezingen van dit jaar, kon 44% van de respondenten zich herinneren berichten van het Europees Parlement gezien of gehoord te hebben waarin burgers werden opgeroepen om te stemmen. De herinnering was het sterkst onder de respondenten die daadwerkelijk hebben gestemd (50%), maar ook 39% van de niet-stemmers herinnert zich elementen van de ‘Ik stem deze keer’ campagne van het Parlement. Een belangrijke uitkomst van de enquête is dat de opkomst bij de Europese verkiezingen van 2019 in toenemende mate is gestegen dankzij burgers die niet altijd of traditioneel zouden stemmen, omdat het relatieve aandeel van de respondenten die zeiden dat ze altijd stemmen daalde met 6 punten ten opzichte van 2014.

De onderzoeksresultaten tonen de koppeling tussen de overtuiging van burgers dat hun stem in de EU telt en hun deelname aan de Europese verkiezingen.

“Bij deze verkiezingen stemde een jongere, meer pro-Europese en betrokken groep in grotere aantallen. Dit vertaalt zich in een grotere legitimiteit voor het Europees Parlement en stelt leden van het Europees Parlement in staat om de nieuwe Europese Commissie goed te keuren en deze de komende vijf jaar ter verantwoording te roepen. ”

David Sassoli, voorzitter Europees Parlement

Deel dit citaat:

Noot voor de redactie:

De verkiezingsenquête gehouden na de Europese verkiezingen van mei 2019 werd uitgevoerd als Eurobarometer-enquête 91.5.

Kantar heeft 27.464 respondenten van 15 jaar en ouder persoonlijk geïnterviewd in alle 28 EU-lidstaten. De vragen werden gefilterd op respondenten in de leeftijd van 18 jaar en ouder (behalve 16+ in Oostenrijk en Malta, 17+ in Griekenland). Het veldwerk vond plaats van 7 - 26 juni 2019.

Een volledig rapport en alle resultaten en gegevenstabellen zullen door het Europees Parlement worden gepubliceerd door op onderstaande link te klikken: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension


Delen

Terug naar boven