r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland blijft wegkijken bij nieuwe Europese afspraken over opvang van vluchtelingen

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL), gepubliceerd op maandag 23 september 2019.
Logo GroenLinks

Een aantal Europese ministers van Justitie (Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, en Finland) komen waarschijnlijk tot nieuwe afspraken gekomen over de opvang en verdeling van vluchtelingen in de Europese Unie. Het gaat om een tijdelijk programma om de verantwoordelijkheid voor de opname van asielzoekers aan de grenzen van Malta en Italië te verdelen. Hiermee willen de landen een einde maken aan het afweren van asielzoekers bij de havens van Europa, waardoor ze het risico lopen te verdrinken of weken op zee te dobberen. De Nederlandse regering weigert tot nu toe verantwoordelijkheid te nemen door mee te werken aan een oplossing.

Europarlementariër Tineke Strik: “Het is bemoedigend dat enkele landen eindelijk een humane oplossing uitwerken, maar beschamend dat de Nederlandse regering andere landen de kolen uit het vuur laat halen. De Nederlandse regering geeft daarmee het signaal af dat de vluchtelingen in de Middellandse Zee niet haar zorg zijn en neemt hun levensgevaarlijke lot voor lief.”

De nieuwe afspraken houden in dat wanneer Franse of Duitse reddingsschepen asielzoekers redden op zee, zij kunnen aanmeren in een Italiaanse of Maltese haven. Daartegenover staat dat de meewerkende landen een groot deel van deze mensen zullen overnemen van Italië en Malta. Zij zullen opvang en een asielprocedure bieden op hun eigen grondgebied.

De afgelopen maanden werden reddingsschepen in noodsituaties consequent geweigerd aan de Europese buitengrenzen, omdat de landen aan de zuidgrens van Europa niet langer alleen voor de opvang wilden opdraaien. Zo hanteerde Matteo Salvini, eerder minister van Buitenlandse Zaken in Italië, de afgelopen maanden een extreem harde en onmenselijke lijn door alle Italiaanse havens gesloten te houden. Maar met de nieuwe Italiaanse regering lijkt het tij te keren.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met reddingsschepen die varen onder Nederlandse vlag. Tot nu toe neemt de Nederlandse regering voor vluchtelingen op deze schepen geen enkele verantwoordelijkheid, en blijft star wegkijken. Dit, terwijl er in de troonrede van vorige week dinsdag nog werd gesproken van ‘gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten’ wat zou vragen om ‘nieuwe stappen’.

Bram van Ojik: “Nederland moet zich snel aansluiten bij deze groep. Om vluchtelingen te redden, om solidariteit te tonen met zuidelijke landen en om weigerende landen geen argument te geven weg te blijven kijken. Een fatsoenlijk en rechtvaardig asielbeleid lukt alleen als landen elkaar ondersteunen.”

GroenLinks wil opheldering van het Nederlandse kabinet. Van Ojik roept daarom de staatssecretaris naar de Tweede Kamer voor mondelinge vragen.


Terug naar boven