r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 20 september 2019

vrijdag 20 september 2019

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Voorstellen bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Voorstellen bij: 21501-20 - Europese Raad

Voorstellen bij: 34661 - Initiatiefvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister

Voorstellen bij: 31511 - Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstellen bij: 31066 - Belastingdienst

Voorstellen bij: 35300 - Miljoenennota 2020

Voorstellen bij: 35300 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2020

Voorstellen bij: 35302 - Belastingplan 2020

Voorstellen bij: 35303 - Overige fiscale maatregelen 2020

Voorstellen bij: 35304 - Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Voorstellen bij: 35305 - Wet bronbelasting 2021

Voorstellen bij: 35306 - Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Voorstellen bij: 35307 - Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Voorstellen bij: 35216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Voorstellen bij: 35205 - Wet vliegbelasting

Voorstellen bij: 31789 - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Voorstellen bij: 28165 - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Voorstellen bij: 32637 - Bedrijfslevenbeleid

Voorstellen bij: 28362 - Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Voorstellen bij: 31935 - Beleidsdoorlichting Financiën

Voorstellen bij: 33199 - Beleidsdoorlichting Justitie en Veiligheid

Voorstellen bij: 32861 - Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu

Voorstellen bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstellen bij: 21109 - Uitvoering EG-Richtlijnen

Voorstellen bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Voorstellen bij: 35107 - Initiatiefnota 100% veilig sparen en betalen

Overige voorstellen:

Terug naar boven