r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 24 september 2019 14:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

14.30 - 16.30 uur

 • 3. 
  Debat over de LIBE-prioriteiten voor de negende zittingsperiode

(follow-up van de beslissing van de coördinatoren van 11 juli 2019)

● Gedachtewisseling

16.30 - 17.00 uur

 • 4. 
  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 - C8-0185/2018

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Gedachtewisseling

17.00 - 17.30 uur

 • 5. 
  Werkdocument van de diensten van de Commissie Analyse van confiscatiemaatregelen zonder veroordeling in de Unie

SWD(2019)1050

● Uiteenzetting door de Europese Commissie

17.30 - 18.00 uur

 • 6. 
  Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] - C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

18.00 - 18.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

LIBE/9/01281

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 - C8-0326/2017

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 8. 
  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 - C8-0185/2018

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 9. 
  Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 - C8-0182/2018

 

Rapporteur:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 10. 
  Vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV")

LIBE/9/01283

***I 2018/0194(COD) COM(2018)0369 - C8-0240/2018

 

Rapporteur:

 

Clare Daly (GUE/NGL)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 11. 
  Vaststelling van het programma Rechten en waarden

LIBE/9/01282

***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 - C8-0234/2018

 

Rapporteur:

 

Alice Kuhnke (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 12. 
  Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 - C8-0271/2018

 

Rapporteur:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 13. 
  Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 - C8-0272/2018

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 14. 
  Oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

LIBE/9/01286

***I 2018/0250(COD) COM(2018)0472 - C8-0267/2018

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 15. 
  Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

LIBE/9/01287

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 - C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

*** Einde elektronische stemming ***

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

(nog te bevestigen)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven