r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EUCAP Somalia: nieuw missiehoofd benoemd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 19 september 2019.

Christopher Reynolds is vandaag benoemd tot hoofd van de EU-missie voor de opbouw van maritieme capaciteit in Somalië, EUCAP Somalia. Hij volgt Maria-Cristina Stepanescu (uit Roemenië) op, die sinds 1 september 2016 de missie leidde.

Christopher Reynolds komt uit Ierland en was sinds januari 2019 adjunct-hoofd van de missie en stafchef. Van 2016 tot en met 2017 was hij het hoofd operaties van de missie. Daarvoor was hij actief bij de Ierse marine en de Ierse kustwacht.

Het mandaat van EUCAP Somalia beoogt de maritieme civiele rechtshandhavingscapaciteit van Somalië te versterken door de Somalische overheid te ondersteunen bij het opstellen van de noodzakelijke wetgeving, het versterken van de strafrechtelijke procedures op maritiem gebied en het verstrekken van opleiding en apparatuur. De missie verleent het Somalische Ministerie van Interne Veiligheid en de politie ook beleidsadvies ter ondersteuning van initiatieven van de EU en internationale partners.

Het mandaat van de missie loopt momenteel tot en met 31 december 2020. De missie beschikt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 over een budget van € 66,1 miljoen en over 111 personeelsleden uit 19 landen (93 internationale personeelsleden en 18 lokale). Ze is gevestigd in Mogadishu en heeft veldkantoren in Garowe (Puntland) en Hargeisa (Somaliland).

EUCAP Somalia maakt deel uit van de totaalaanpak van de EU in Somalië, die diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssteun, humanitaire hulp en samenwerking op het gebied van de rechtsstaat en rechtshandhaving omvat. Ze omvat 2 complementaire missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU: EUNAVFOR Operation ATALANTA draagt bij tot de bestrijding van piraterij voor de Somalische kust en EUTM Somalia verstrekt militair advies op politiek en strategisch niveau aan de Somalische overheid en draagt bij tot de ontwikkeling van de eigen opleidingscapaciteit van het Somalische nationale leger (SNA).


Terug naar boven