r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Geen patenten op natuurlijk verkregen planten en zaden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 19 september 2019.

Op fruit, groenten of dieren verkregen uit conventionele veredelingsprocessen, zoals kruising, mag geen patent worden verleend, zeggen EP-leden donderdag in een niet-wetgevende resolutie.

Patentvrije toegang tot biologisch plantmateriaal is essentieel om de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese plantenveredelings- en landbouwsector te stimuleren, om nieuwe rassen te ontwikkelen, de voedselzekerheid te verbeteren en de klimaatverandering aan te pakken, aldus de parlementsleden tijdens het plenaire debat maandag in Straatsburg. Bovendien moet vrije toegang tot genetische rijkdommen worden gewaarborgd, om te voorkomen dat slechts enkele multinationals een monopolie hebben op plantenveredelingsmateriaal, ten nadele van EU-boeren en consumenten.

Het Parlement roept de EU-Commissie op er alles aan te doen om het Europees Octrooibureau (EOB) ervan te overtuigen geen patenten te verlenen voor producten verkregen uit hoofdzakelijk biologische processen. Het Parlement dringt er bij het EOB tevens op aan om onmiddellijk juridische duidelijkheid te verschaffen en benadrukt dat geen van de 38 staten die het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend toestaat ​​dat conventioneel genetisch materiaal wordt gepatenteerd.

Achtergrond:

De raad van beroep van het Octrooibureau besloot in maart 2015 in de zaken rond een tomaat (G0002/12) en broccoli (G0002/13) dat producten verkregen uit traditionele kweektechnieken, zoals kruising, gepatenteerd kunnen worden. Het Octrooibureau stelt echter dat essentiële biologische processen weliswaar niet gepatenteerd kunnen worden, maar de daar uit voortkomende planten of vruchten wel.

EP-leden vreesden toen al dat zo'n rigide interpretatie van huidige EU-regels een negatieve invloed zou hebben op het Europese concurrentievermogen en zou leiden tot monopolisten op de voedselmarkt. In een niet-wetgevende resolutie van december 2015 verzocht het Parlement daarom om verduidelijking van de EU-regels. In de resolutie herhaalden de EP-leden hun bezwaar (van mei 2012) tegen het patenteren van producten verkregen uit traditionele plantveredeling.

Nadat de Europese Commissie in november 2016 tussenbeide was gekomen besloot het EOB om geen patenten meer te verlenen op producten verkregen uit in wezen biologische veredelingsprocessen. In december 2018 verwierp de technische kamer van beroep van het EOB dit besluit echter en betoogde dat het Europees Octrooiverdrag voorrang heeft op de uitvoeringsregels van het EOB.

De niet-wetgevende resolutie die het Parlement vandaag heeft aangenomen loopt vooruit op de deadline van 1 oktober voor het indienen van verklaringen over de octrooieerbaarheid van natuurlijk verkregen planten bij de laatste beroep-instantie in het Europees Octrooibureau . Het definitieve oordeel komt van de uitgebreide kamer van beroep van het EPO.

De parlementsleden wijzen er op dat talloze patentaanvragen voor producten die zijn verkregen uit in wezen biologische processen in afwachting zijn van een EOB -besluit, waardoor zowel de aanvragers van deze patenten als degenen die hierdoor potentieel worden getroffen geen rechtszekerheid hebben.


Terug naar boven