r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brexit: nieuw Europees Parlement bevestigt volledige steun voor EU-standpunt

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 september 2019.

Het terugtrekkingsakkoord is eerlijk en evenwichtig en biedt rechtszekerheid, aldus de parlementsleden in een resolutie waarin zij hun steun voor een ordelijke Brexit bevestigen.

Het Europees Parlement blijft een ordelijke Brexit op basis van het reeds onderhandelde terugtrekkingsakkoord steunen. Dat hebben de parlementsleden vandaag herbevestigd met een resolutie die aangenomen werd met 544 stemmen voor, 126 tegen en 38 onthoudingen.

In het document wordt ook benadrukt dat het bestaande terugtrekkingsakkoord een eerlijk en evenwichtig akkoord is dat rekening houdt met de “rode lijnen” van het VK en de beginselen van de EU.

Rechtszekerheid

Het Parlement benadrukt dat het akkoord de rechten en de levenskeuzes eerbiedigt van de Europese en Britse burgers, voorziet in één enkele financiële regeling met het VK en - op verzoek van het VK - een overgangsperiode bevat. Bovendien voorziet het terugtrekkingsakkoord in een noodzakelijk backstop-mechanisme om de status quo in Ierland te waarborgen door het Goede Vrijdagakkoord te handhaven en de Noord-Zuid-samenwerking te waarborgen.

In de resolutie verklaren de parlementsleden bereid te zijn terug te keren naar het voorstel voor een enkele backstop voor Noord-Ierland. Ze staan ook open voor het onderzoeken van "alternatieve oplossingen" als deze juridisch en operationeel geloofwaardig zijn en in overeenstemming met de leidende beginselen van de EU. De leden van het Europees Parlement benadrukken echter wel dat zij niet zullen instemmen met een terugtrekkingsakkoord zonder een backstop.

Verenigd Koninkrijk alleen verantwoordelijk voor een 'no deal'

Wat de recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk betreft, wijzen de leden van het Europees Parlement erop dat het Verenigd Koninkrijk de volledige verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen voor een 'no deal'-uitstap en de ernstige gevolgen die dit zou hebben.

Het Parlement benadrukt ook dat een 'no deal'-scenario het VK niet ontslaat van de verplichtingen en verbintenissen in verband met financiële regelingen, bescherming van de rechten van de burgers en naleving van het Goede Vrijdagakkoord - die noodzakelijke voorwaarden zijn voor de goedkeuring door het Parlement van elke toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

In dit licht zijn de leden van het Europees Parlement verheugd over de maatregelen die de EU-instellingen en de lidstaten hebben genomen om voorbereid te zijn op een 'no deal'-scenario.

Burgers blijven de eerste prioriteit

De bescherming van de rechten en de levenskeuzes van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in de EU blijven voor het Parlement de eerste prioriteit. De parlementsleden spreken hun bezorgdheid uit over de tenuitvoerlegging van de vestigingsregeling van het VK. Ze moedigen het VK en de andere EU-lidstaten aan maatregelen te treffen die de in het VK woonachtige EU-burgers en de in de EU-27 woonachtige Britse burgers rechtszekerheid bieden.

Een voorwaardelijke verlenging

Het Parlement staat open voor een mogelijke verlenging van de onderhandelingstermijn - indien het Verenigd Koninkrijk daarom verzoekt - op voorwaarde dat dit gerechtvaardigd is en een specifiek doel heeft, zoals het vermijden van een 'no deal', het houden van algemene verkiezingen of een referendum, het intrekken van artikel 50 of het goedkeuren van het uittredingsakkoord. Zij voegen er ook aan toe dat een verlenging geen gevolgen mag hebben voor de werkzaamheden en de werking van de EU-instellingen.

Achtergrond

Na een besluit van de buitengewone Europese Raad van 10 april 2019 om op verzoek van het Verenigd Koninkrijk de termijn van artikel 50 te verlengen, zal het Verenigd Koninkrijk de EU uiterlijk op 31 oktober verlaten.

Volgende stappen

De resolutie bevestigt de steun van het nieuwe Parlement voor de huidige EU-aanpak in de aanloop naar de beslissende top van Europese staatshoofden en regeringsleiders in oktober. Elk uittredingsakkoord en toekomstige associatie- of internationale overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd.


Terug naar boven