r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Promotie: Partijautonomie in Europees internationaal privaatrecht gerelateerd aan familierecht en erfrecht- evalueren van samenhang in de context van Europese Unie, Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC
datum 14 oktober 2019 14:30 - 16:00
plaats Utrecht
locatie Academiegebouw, Domplein 29 in Toon locatie
organisatie Universiteit Utrecht (UU)

De Europese Unie is twintig jaar geleden begonnen met een ambitieus eenmakingsproces van internationaal privaatrecht op een supranationaal niveau. Als onderdeel van deze missie om een ‘ware Europese rechtsruimte’ te creëren, zijn instrumenten geïntroduceerd voor het familierecht (huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid, vermogensvraagstukken bij huwelijken en geregistreerde partnerschappen en onderhoudsverplichtingen) en het erfrecht. Een ontwikkeling als een gevolg van dit proces is de uitgebreide introductie van partijautonomie (de mogelijkheid om een forum- of rechtskeuze te maken) ten aanzien van de genoemde onderwerpen.

In dit onderzoek zijn de forum- en rechtskeuzeregels die tot stand gebracht zijn in de IPR-instrumenten van de Europese Unie omtrent het familie- en erfrecht in de context van EU recht geëvalueerd. Hierbij zijn de specifieke waarden die de Europese Unie hecht aan partijautonomie geïdentificeerd, evenals de meer algemene doelen achter de wetgeving op EU-niveau. Tevens is de coherentie van relevante regels binnen deze parameters geëvalueerd. Naast de evaluatie van individuele partijautonomieregels, is er aandacht besteed aan de cohesie die mogelijk kan worden bereikt door afstemming van de regels die van toepassing zijn op de gerelateerde gebieden. Het bestaan en de gevolgen van cohesie is beoordeeld aan de hand van dezelfde waarden als waardoor het gehele onderzoek is geleid.

Dit onderzoek onderscheidt zich niet alleen door zijn vernauwde focus op het EU-perspectief, maar ook door het gebruik van een simultane methode voor het evalueren van het raamwerk. Deze methode dient om conclusies te genereren ten aanzien van de huidige stand van zaken als een gevolg van de recente wetgevende activiteiten.

Begindatum en -tijd

14 oktober 2019 14:30

Einddatum en -tijd

14 oktober 2019 16:00

Locatie

Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht

Promovendus

Jacqueline Gray

Promotor(es)

prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki

Co-promotor(es)

mr. dr. C.G. Jeppesen-de Boer


1.

Meer over...

Terug naar boven