r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Troonrede in teken van heden en verleden

dinsdag 17 september 2019, 13:57

DEN HAAG (PDC) - In de tweede troonrede van het kabinet-Rutte III was er veel aandacht voor de plannen voor de tweede helft van de kabinetsperiode, zoals de uitwerking van het klimaatakkoord en het pensioenakkoord. Het kabinet is positief over de economie, de staat van de overheidsfinanciën en de werkgelegenheid, maar waarschuwt voor mogelijke afzwakking van de groei. Ook handelsconflicten en de brexit zijn bedreigingen.

De door de koning uitgesproken rede opende en eindigde met een verwijzing naar 75 jaar bevrijding, die vanaf deze maand tot mei volgend jaar wordt herdacht. De verworvenheden van de naoorlogse periode zijn groot en waard om verdedigd te worden. Met nieuwe plannen wil het kabinet dat ook voor de toekomst zeker stellen.

Enkele concrete punten waren extra investeringen in zorg, onderwijs en politie, minder snelle stijging van de pensioenleeftijd en steun voor de bouw van sociale woningen. Er komt een investeringsfonds en het kabinet komt met een visie op de toekomstige zorg. Er wordt verder gewerkt aan uitwerking van de voorstellen van de Staatscommissie parlementair stelsel. De meeste van deze plannen waren overigens al bekend.

Opvallend was de gelegde verbinding tussen concrete problemen en zorgen van mensen en het kabinetsbeleid op macroniveau, dat daar tegenover staat.

 

volledige tekst troonrede 2019

Delen

Terug naar boven