r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Friends of the freshwater fisheries, Helsinki

De Luteraanse Domkerk van Helsinki op het Senaatsplein
datum 22 oktober 2019
plaats Helsinki, Finland
organisatie Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

FFF is a group of EU Member States with a focus on freshwater aquaculture. The meeting will discuss the further development of inland fisheries and aquaculture under the reform of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

Contact: Timo Halonen and Anthony Starr, Ministry of Agriculture and Forestry

fishing


Inhoud

1.

Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervulde Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Finland volgde hiermee Roemenië op. Finland was voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

Finland is onderdeel van het zogenoemde trojka met Roemenië en Kroatië. De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van deze trojka. Die doelen zijn onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

2.

Meer over...

Terug naar boven