r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 19 september 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:30 uur - Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Te behandelen zaken:

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

 • 35300 Brief regering d.d. 17 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Het Blauwe Boekje. De economie en overheidsfinanciën in grafieken en tabellen

 • 35300-5 Brief regering d.d. 17 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Het Blauwe Boekje. De economie en overheidsfinanciën in grafieken en tabellen

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35300-7 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over terugdraaien van de btw op boodschappen, verlagen van de huren en afschaffen eigen risico

 • 35300-8 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over verkopen van de resterende aandelen ABN-AMRO

 • 35300-9 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over de dreigende pensioenkortingen van tafel halen

 • 35300-10 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president

 • 35300-11 Motie d.d. 19 september 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

 • 35300-12 Motie d.d. 19 september 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties

 • 35300-13 Motie d.d. 19 september 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Pieter Heerma en Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning

 • 35300-14 Motie d.d. 19 september 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

 • 35300-15 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over verhogen van de lonen in het bedrijfsleven met minimaal 5%

 • 35300-16 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Marijnissen en Krol over pensioenverlagingen in afwachting van de uitwerking van het pensioenakkoord voorkomen

 • 35300-17 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over verhogen van de tarieven van sociaal advocaten

 • 35300-18 Motie d.d. 19 september 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jetten en Segers over tussentijdse maatregelen opdat de sociale advocatuur op niveau kan blijven functioneren

 • 35300-19 Motie d.d. 19 september 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

 • 35300-20 Motie d.d. 19 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over extra uitgaven om het lerarentekort aan te pakken en lonen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk te trekken

 • 35300-21 Motie d.d. 19 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over vso-leraren waarderen naar de vo-cao

 • 35300-22 Motie d.d. 19 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over bestuurlijke boetes voor verhuurders die doelbewust te hoge huren vragen

 • 35300-23 Motie d.d. 19 september 2019 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten

 • 35300-24 Motie d.d. 19 september 2019 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Segers en Jetten over een generatietoets bij de totstandkoming van beleid

 • 35300-25 Motie d.d. 19 september 2019 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Segers en Asscher over structureel tien miljoen euro extra ten behoeve van de AVIM

 • 35300-26 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking

 • 35300-27 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Thieme over een breder toetsingskader voor de beoordeling van investeringen uit het investeringsfonds

 • 35300-28 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Thieme over een uiterste inspanning leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen

 • 35300-29 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over de uitspraak dat wij leven in uitzonderlijke economische tijden

 • 35300-30 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen

 • 35300-31 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over een jaarlijkse feestdag `Made-in-the-Netherlands'

 • 35300-32 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over een interactieve online tool voor rijksinkomsten en -uitgaven

 • 35300-33 Motie d.d. 19 september 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij over versterking van de randvoorwaarden voor behoud van de regionale maakindustrie

 • 35300-34 Motie d.d. 19 september 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Staaij en Asscher over maatregelen om ouderen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen

 • 35300-35 Motie d.d. 19 september 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu een systeem waarbij studenten een fatsoenlijke basisbeurs krijgen

 • 35300-36 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over een eenvoudige terugkeerregeling voor Syrische statushouders verblijvend in Nederland

 • 35300-37 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de agrarische sector zoveel mogelijk ongemoeid laten bij oplossingen voor de stikstofkwestie

 • 35300-38 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de basisbeurs zoals hij tot 2015 bestond opnieuw invoeren

 • 35300-39 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over maatregelen opdat gemeenten in 2020 niet langer verplicht zijn huizen toe te wijzen aan statushouders

 • 35300-40 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over uitspreken dat het wekken van de schijn van vervolging van oppositieleiders om politieke redenen onacceptabel is

 • 35300-41 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Thieme over een breder toetsingskader voor de beoordeling van investeringen uit het investeringsfonds (t.v.v. 35300-27)

 • 35300-42 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Baudet over uitspreken dat het wekken van de schijn van vervolging van oppositieleiders om politieke redenen onacceptabel is (t.v.v. 35300-40)

 • 35300-43 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Thieme over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (t.v.v. 35300-26)

 • 35300-44 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen c.s. (t.v.v. 35300-15) over verhoging van de lonen in het bedrijfsleven met 5 procent

14:00 uur - Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

23:15 uur - EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen en over de Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35 259))

Te behandelen zaken:

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

 • 35300-7 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over terugdraaien van de btw op boodschappen, verlagen van de huren en afschaffen eigen risico

 • 35300-8 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over verkopen van de resterende aandelen ABN-AMRO

 • 35300-9 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over de dreigende pensioenkortingen van tafel halen

 • 35300-10 Motie d.d. 19 september 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president

 • 35300-11 Motie d.d. 19 september 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

 • 35300-12 Motie d.d. 19 september 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties

 • 35300-13 Motie d.d. 19 september 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Pieter Heerma en Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning

 • 35300-14 Motie d.d. 19 september 2019 - P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

 • 35300-44 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen c.s. (t.v.v. 35300-15) over verhoging van de lonen in het bedrijfsleven met 5 procent

 • 35300-16 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Marijnissen en Krol over pensioenverlagingen in afwachting van de uitwerking van het pensioenakkoord voorkomen

 • 35300-17 Motie d.d. 19 september 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over verhogen van de tarieven van sociaal advocaten

 • 35300-18 Motie d.d. 19 september 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jetten en Segers over tussentijdse maatregelen opdat de sociale advocatuur op niveau kan blijven functioneren

 • 35300-19 Motie d.d. 19 september 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

 • 35300-20 Motie d.d. 19 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over extra uitgaven om het lerarentekort aan te pakken en lonen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijk te trekken

 • 35300-21 Motie d.d. 19 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over vso-leraren waarderen naar de vo-cao

 • 35300-22 Motie d.d. 19 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over bestuurlijke boetes voor verhuurders die doelbewust te hoge huren vragen

 • 35300-23 Motie d.d. 19 september 2019 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten

 • 35300-24 Motie d.d. 19 september 2019 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Segers en Jetten over een generatietoets bij de totstandkoming van beleid

 • 35300-25 Motie d.d. 19 september 2019 - G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Segers en Asscher over structureel tien miljoen euro extra ten behoeve van de AVIM

 • 35300-43 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Thieme over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (t.v.v. 35300-26)

 • 35300-41 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Thieme over een breder toetsingskader voor de beoordeling van investeringen uit het investeringsfonds (t.v.v. 35300-27)

 • 35300-28 Motie d.d. 19 september 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Thieme over een uiterste inspanning leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen

 • 35300-29 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over de uitspraak dat wij leven in uitzonderlijke economische tijden

 • 35300-30 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krol en Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen

 • 35300-31 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over een jaarlijkse feestdag `Made-in-the-Netherlands'

 • 35300-32 Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over een interactieve online tool voor rijksinkomsten en -uitgaven

 • 35300-33 Motie d.d. 19 september 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij over versterking van de randvoorwaarden voor behoud van de regionale maakindustrie

 • 35300-34 Motie d.d. 19 september 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Staaij en Asscher over maatregelen om ouderen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen

 • 35300-35 Motie d.d. 19 september 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu een systeem waarbij studenten een fatsoenlijke basisbeurs krijgen

 • 35300-36 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over een eenvoudige terugkeerregeling voor Syrische statushouders verblijvend in Nederland

 • 35300-37 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de agrarische sector zoveel mogelijk ongemoeid laten bij oplossingen voor de stikstofkwestie

 • 35300-38 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over de basisbeurs zoals hij tot 2015 bestond opnieuw invoeren

 • 35300-39 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over maatregelen opdat gemeenten in 2020 niet langer verplicht zijn huizen toe te wijzen aan statushouders

 • 35300-42 Motie d.d. 19 september 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Baudet over uitspreken dat het wekken van de schijn van vervolging van oppositieleiders om politieke redenen onacceptabel is (t.v.v. 35300-40)

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

 • 35269-9 Amendement d.d. 19 september 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Omtzigt/Lodders 35269-9 tvv nr. 8 over het uitzonderen van de nabetaling van erfbelasting

 • 35269 Wetgeving d.d. 30 augustus 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een verzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake een onderzoek naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven

 • 31369-25 Brief Kamer d.d. 18 september 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief van het Presidium inzake een verzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek over een onderzoek naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven