r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Twijfels over Europees defensiebeleid

donderdag 12 september 2019, 13:21

LUXEMBURG (ANP) - Het is onzeker of de Europese Unie met haar ambities voor een eigen defensiebeleid overlapping met de NAVO kan vermijden. Als Europa zichzelf zou moeten verdedigen zonder hulp van de VS zijn er honderden miljarden euro’s nodig, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport.

Op de krijgsmachten in de EU is de afgelopen jaren veel bezuinigd en ze doen veel dezelfde dingen, aldus de controleurs. Het huidige niveau van samenwerking tussen de lidstaten en de militaire capaciteit zijn volgens hen onvoldoende om de ambities waar te maken.

EU-landen zijn erg terughoudend om de regie uit handen te geven en kijken verschillend naar bedreigingen en de rol van de EU, constateert de rekenkamer. Het is dan ook van "cruciaal belang" dat lidstaten en de EU hun defensie-initiatieven op elkaar afstemmen als ze meer willen bereiken.

De Europese Commissie heeft voor de periode 2021-2027 voorgesteld de uitgaven voor defensie en externe veiligheid te verhogen naar 22,5 miljard euro, tegenover 2,8 miljard voor de periode 2014-2020. De rekenkamer vreest dat daar onvoldoende controle op kan worden uitgeoefend.

Mede vanwege de onberekenbaarheid van de regering-Trump wil de EU "strategische autonomie" nastreven, maar dergelijke begrippen zijn erg vaag, vindt de rekenkamer. De meeste landen, waaronder Nederland, willen wel samenwerking bij bijvoorbeeld aanbestedingen, maar benadrukken dat de NAVO niet mag worden uitgehold.

Terug naar boven