r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Erasmus+: EU stimuleert deelname Afrikaanse studenten en universiteitsmedewerkers in 2019

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 september 2019.

De EU investeert € 17,6 miljoen extra in Erasmus+-deelname voor ruim 8 500 Afrikaanse recent geselecteerde studenten en universiteitsmedewerkers in 2019 Deze verhoging van de Erasmus+-financiering is een nieuwe stap in de richting van de doelstelling die Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in september 2018 in zijn toespraak over de Staat van de Unie aankondigde, namelijk om tegen 2020 35 000 Afrikaanse studenten en onderzoekers te ondersteunen.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, licht toe: “De positie van jongeren in Afrika is cruciaal voor het bouwen aan een betere toekomst. Dat betekent dat het onderwijs moet worden bevorderd, en dit jaar hebben we ons vooral gericht op samenwerking met het bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat jongeren in Afrika alle nodige vaardigheden voor hun loopbaan verwerven. De selectie van dit jaar bestaat voor een belangrijk deel uit projecten die steun bieden aan innovatieve leermethoden, ondernemerschap en het creëren van kansen om een baan te vinden in cruciale sectoren zoals de levensmiddelenindustrie, de agro-industrie en energietransformatie. Dat is de plus van Erasmus+.”

Europees commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica voegt daaraan toe: “Onze Afrikaans-Europese alliantie is in de eerste plaats gericht op mensen. We willen investeren in goed onderwijs in Afrika. We willen de banden tussen Europese en Afrikaanse studenten en hogeronderwijsinstellingen aanhalen. Door ze de kans te geven kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren willen we inclusieve sociaal-economische groei stimuleren en armoede en ongelijkheid terugdringen. Bovendien zullen Afrikaanse studenten de vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om een goede baan te vinden.”

Het resultaat van de Erasmus+-oproep voor 2019 brengt het totale aantal uitwisselingen tussen Afrika en Europa sinds het begin van het programma in 2014 op 26 247. Daarmee is Erasmus+ goed op weg om de doelstelling van 35 000 deelnemers tegen 2020 te behalen, zoals aangekondigd in de Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen. Dit jaar nemen 8 555 Afrikaanse en 4 649 Europese universiteitsstudenten en -medewerkers deel aan uitwisselingen tussen 53 Afrikaanse landen en de 34 Europese landen die aan het Erasmus+-programma deelnemen. Studenten kunnen maximaal één jaar in het buitenland verblijven; voor universiteitsmedewerkers duurt de uitwisseling maximaal twee maanden.

Als gevolg van de € 17,6 miljoen aan extra financiering — afkomstig van de financieringsinstrumenten voor het externe optreden van de Commissie en het EU-trustfonds voor Afrika — is het aantal Afrikaanse deelnemers in totaal met 40 % gestegen. Voor landen in West-Afrika en de Hoorn van Afrika is het aantal beurzen dankzij de extra middelen meer dan verdubbeld. Nu kunnen bovendien meer landen aan het programma deelnemen, zoals Eritrea, Sierra Leone, Liberia, Congo en Burundi, en kan het aantal uitwisselingen worden vergroot, met name voor Benin, Kaapverdië, Mali, Niger, Nigeria en Somalië.

Daarnaast hebben 313 jonge studenten uit 33 Afrikaanse landen, die zich hebben gemeten met de beste studenten ter wereld, een beurs in de wacht gesleept voor een gezamenlijke masteropleiding in het kader van Erasmus Mundus. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar: toen zijn 239 studiebeurzen toegekend aan studenten uit 27 Afrikaanse landen. Steeds vaker worden Afrikaanse instellingen bij de uitvoering van de gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus betrokken: bij de uitvoering van de 44 programma's die dit jaar zijn geselecteerd wordt samengewerkt met 46 instellingen in het continent. Zij variëren van gespecialiseerde universiteiten tot onderzoeksinstituten die werken op gebieden zoals infectieziekten, biodiversiteit en ecosystemen of die de mogelijkheden van cloudcomputing benutten ten behoeve van het milieu.

Er zijn 35 projecten voor steun geselecteerd die de capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs bevorderen en erop gericht zijn de kwaliteit en innovatie van programma's in Afrikaanse universiteiten te verbeteren. De selectie van dit jaar bestrijkt een groter aantal landen dan ooit tevoren — naast de bekendere partnerlanden nemen ook Madagaskar, de Comoren, Mauritanië en Guinee deel — wat een teken is dat Erasmus+ met succes nieuwe instellingen op het continent bereikt.

Bovendien zijn 39 kleinschalige projecten geselecteerd voor financiering waarin samen met Afrikaanse partners een bijdrage wordt geleverd aan het opbouwen van capaciteit in de jeugdsector. Deze projecten, waarbij jongerenorganisaties en de non-profitsector (zoals ngo's en sociale ondernemingen) betrokken zijn, bevorderen informeel leren en helpen jongeren een eigen bedrijf op te starten en een actieve rol te spelen in hun lokale gemeenschap.

Achtergrond

Investeren in goed onderwijs met gelijke kansen voor iedereen is een kernprioriteit voor de EU, zoals bepaald in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Onderwijs op alle niveaus en investeringen in jongeren zijn essentieel voor het verbeteren van vaardigheden en werkgelegenheid, voor duurzame groei en voor actief burgerschap.

Investeren in mensen door te investeren in onderwijs en vaardigheden is een van de hoekstenen van de Afrikaans-Europese alliantie, die tot doel heeft het partnerschap tussen de EU en Afrika op een hoger plan te brengen. De Commissie stelt voor de investeringen op te voeren, meer particuliere investeerders aan te trekken, steun te verlenen voor onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, de handel te stimuleren en het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Op deze manier wil de Afrikaans-Europese alliantie niet alleen op nieuwe gebieden en via nieuwe kanalen samenwerken maar wil zij ook het potentieel van de bestaande EU-programma's benutten voor internationale samenwerking. Met de extra financiering voor Erasmus+ wordt de deelname van Afrikaanse burgers en organisaties gestimuleerd, waarbij het doel is tegen 2020 de mobiliteit van 35 000 studenten en onderzoekers uit het Afrikaanse continent te ondersteunen; het einddoel voor 2027 is een totaalaantal van 105 000.

Erasmus+ is het programma van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2014-2020. Erasmus+ financiert academische en jeugdmobiliteit en samenwerking tussen Europa en andere regio's in de wereld, waaronder Afrika, waar het activiteiten ondersteunt die nauw aansluiten bij de beleidsprioriteiten van de EU op het gebied van beleidssamenwerking voor het continent. Sinds 2014 kunnen Afrikaanse landen als partnerland deelnemen aan Erasmus+.

Meer informatie

Factsheet

Afrikaans-Europese alliantie

Het partnerschap Afrika-EU

Erasmus+

IP/19/5547

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven