r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: Commissie tevreden over steun van lidstaten voor meer prijstransparantie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 11 september 2019.

Na overleg met de lidstaten eerder op de dag zal de Commissie maatregelen nemen om de prijstransparantie te vergroten door middel van een betere rapportage van de prijzen in de hele voedselvoorzieningsketen.

Na het verbod op oneerlijke handelspraktijken en de versterking van de samenwerking tussen producenten heeft de Commissie in mei een derde element voor een eerlijkere voedselvoorzieningsketen voorgesteld: intensiever prijzen van agrovoedingsproducten verzamelen in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen om na te gaan hoe de prijzen worden bepaald.

Als de prijzen transparanter zijn, kunnen verschillende actoren bewustere keuzes maken en ontstaat er een beter inzicht in de prijsvorming en de ontwikkeling van trends in de voedselketen. Meer transparantie kan leiden tot betere bedrijfsbeslissingen - zoals een beter risicobeheer - en kan het vertrouwen verhogen.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “Om de markt transparanter te maken, zijn er meer en vaker gegevens nodig over een groter aantal producten. Dit zal zorgen voor een evenwichtigere keten en een efficiëntere besluitvorming. Meer transparantie betekent ook meer eerlijkheid: wij bieden gelijke toegang tot prijsinformatie, wat meer duidelijkheid zal geven over de werking van de voedselvoorzieningsketen. Na de onlangs aangenomen richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, en de verbeteringen van de wetgeving inzake producentenorganisaties die in 2017 zijn doorgevoerd, zullen deze regels de rol van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen verder versterken, wat een van de hoofddoelstellingen van de Commissie is.”

Na het debat van vandaag in het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten zullen de maatregelen in de komende weken door de Commissie worden goedgekeurd en van toepassing worden met ingang van 1 januari 2021.

Hoewel er reeds veel informatie beschikbaar is over de landbouwmarkten (onder meer over productie- en consumentenprijzen, productie- en handelsvolumes), zijn er weinig gegevens over de markten tussen landbouwer en consument (bijvoorbeeld de verwerking van levensmiddelen of de detailhandel). Deze asymmetrie op het vlak van informatie tussen de landbouwers en de andere actoren in de voedselvoorzieningsketen kan landbouwers een aanzienlijk nadeel opleveren wanneer zij met anderen zaken doen.

De vandaag overeengekomen maatregelen zullen gelden voor de sectoren vlees, zuivel, wijn, granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen, groenten en fruit, olijfolie en suiker. De gegevens zullen worden verzameld op basis van reeds bestaande systemen en procedures die door exploitanten en lidstaten worden gebruikt om de Commissie marktinformatie te geven. Elke lidstaat zal verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van prijzen en marktgegevens. Om de kosteneffectiviteit te bewaken en de administratieve last te beperken, zullen representatieve prijzen worden gerapporteerd.

De lidstaten delen de gegevens mee aan de Commissie, die deze dan beschikbaar maakt op haar dataportaal voor agrovoedingsmiddelen en de EU-marktobservatoria.

Achtergrond

De huidige Commissie heeft vanaf haar aantreden in 2014 werk gemaakt van een eerlijkere voedselvoorzieningsketen. In 2016 richtte commissaris Hogan de taskforce landbouwmarkten op om aanbevelingen te doen ter versterking van de positie van de landbouwers in de voedselketen.

De in november 2016 gepresenteerde aanbevelingen hadden betrekking op drie elementen: oneerlijke handelspraktijken, samenwerking tussen producenten en markttransparantie. In 2017 heeft de Commissie een aanvangseffectbeoordeling en een openbare raadpleging over deze drie elementen gelanceerd.

Uit een EU-brede opiniepeiling die in februari 2018 is gepubliceerd, bleek ook dat een grote meerderheid van de respondenten (88 %) van mening is dat het belangrijk is de rol van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen te versterken. Eerder was uit de openbare raadpleging van 2017 over de modernisering van het GLB gebleken dat 96 % van de respondenten het eens was met de stelling dat het verbeteren van de positie van landbouwers in de waardeketen een doelstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU moet zijn.

Meer informatie

Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie

Voedselvoorzieningsketen

IP/19/5550

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven