r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opiniepeiler: '51 procent Noord-Ieren wil bij Ierland'

woensdag 11 september 2019, 16:44
gewijzigd

BELFAST (ANP) - Meer dan de helft van de Noord-Ieren wil bij de republiek Ierland horen en niet langer onderdeel zijn van het Verenigd Koninkrijk. Dit stelt opiniepeiler Lord Ashcroft Polls, bericht The Belfast Times.

De opiniepeiler heeft gevraagd of ze voor of tegen de hereniging van Ierland zouden stemmen als er nu een referendum over wordt gehouden. De uitslag zou 51 procent voor en 49 procent tegen zijn.

Het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) vormt het grootste probleem bij het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Het gebied wordt betwist door de felle 'republikeinse' voorstanders van hereniging met de rest van Ierland en de felle voorstanders van innige banden met Groot-Brittannië, de unionisten.

De twee partijen hebben in 1998 afgesproken het geweld te beëindigen en met het vredesakkoord is ook de grens tussen de republiek en Brits Ierland vrijwel onzichtbaar geworden. Wanneer de Britten de brexit doorvoeren, wordt de grens een buitengrens van de EU. Dit is onaanvaardbaar voor de republikeinen. Maar als Noord-Ierland op een of andere manier binnen de economische invloedssfeer van de EU wordt gehouden, wordt het tot woede van de unionisten feitelijk bij Ierland gevoegd.

Donderdag doet een Noord-Ierse rechter uitspraak in een zaak waar de rechtmatigheid van het opschorten van het Britse parlement wordt betwist. Hij doet ook een uitspraak over de vraag of de brexit in strijd is met de vredesakkoorden van 1998.

Heel Ierland hoorde bij het Britse Rijk toen aan het begin van de vorige eeuw de roep om zelfbestuur steeds luider werd. Maar veel vooral protestantse Ieren in het dichtbevolkte industriële noorden wilden niet bij een nieuwe 'Ierse Vrijstaat' horen die door rooms-katholieken zou worden gedomineerd. Begin jaren 20 werd daarom het grootste deel van de noordelijke regio Ulster als autonoom losgemaakt van Ierland.

Het ging vrijwel uitsluitend om gebieden waar pro-Britse protestanten een meerderheid hadden. Dit stelde ze in staat niet te worden opgenomen in een steeds onafhankelijker wordend Ierland. Dat verbrak in 1949 de laatste banden met Londen en werd een republiek. Volgens waarnemers loopt de invloed van de protestantse unionisten snel terug door ontkerkelijking en immigratie. Volgens cijfers uit 2016 waren ze toen al niet meer de grootste gemeenschap.

Terug naar boven