r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (TK 35251), Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 oktober 2019 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Te behandelen:

  35251 Wetgeving d.d. 4 juli 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatWijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Besluit: Inbreng geleverd.

  2019D30315 35251 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  35251-1 Koninklijke boodschap

  35251-2 Voorstel van wet

  35251-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Raad voor de Rechtspraak

  Advies Bits of Freedom

  Advies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Advies ACM

  Advies SIDN

  Internetconsultaties

  Advies AFM

  Advies Boekx

  Advies Commissariaat voor de Media

  Advies Vereniging van Registrars

  35251-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35251-5 Verslag

Bijlagen


Inhoud

1.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven