r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2020 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP), Europese Ombudsman

09:00 - 11:50   Debates      

 

53

Deadline

 

point

European Parliament's position on the Conference on the Future of Europe

[2019/2990(RSP)]

12:00 - 12:30   Formal sitting      

 

51

   

point

Address by His Majesty King Abdullah II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan

[2019/2962(RSP)]

12:30 - 14:30   VOTES followed by explanations of votes      

 

70

Deadline

 

vote

Numerical strength of committees

[2020/2512(RSO)]

B9-0039/2020

31

 

***

vote

Protocol to the Agreement between the EU, Iceland and Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes

Recommendation:  Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

29

 

***

vote

EU-China Agreement on certain aspects of air services

Recommendation:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Recommendation on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Committee on Transport and Tourism

13

Deadline

*

vote

Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises

Report:  Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Report on the draft Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises and Regulation (EU) No 904/2010 as regards the administrative cooperation and exchange of information for the purpose of monitoring the correct application of the special scheme for small enterprises

[COM(2018)002113952/2019 - C8-0022/2018 C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

37

Deadline

 

vote

The European Green Deal

Motions for resolutions

[2019/2956(RSP)]

RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

Debate: Wednesday, 11 December 2019

65

Deadline

 

vote

Implementing and monitoring the provisions on citizens’ rights in the Withdrawal Agreement

Motion for a resolution

[2020/2505(RSP)]

B9-0031/2020

11

Deadline

 

vote

Annual report 2018 on the human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter

Report:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Report on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter – annual report 2018

[2019/2125(INI)]

Committee on Foreign Affairs

10

Deadline

 

vote

Annual report on the implementation of the common foreign and security policy

Report:  David McAllister (A9-0054/2019)

Report on the implementation of the common foreign and security policy – annual report

[2019/2136(INI)]

Committee on Foreign Affairs

12

Deadline

 

vote

Annual report on the implementation of the common security and defence policy

Report:  Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Report on the implementation of the common security and defence policy – annual report

[2019/2135(INI)]

Committee on Foreign Affairs

53

Deadline

 

vote

European Parliament's position on the Conference on the Future of Europe

Motions for resolutions

[2019/2990(RSP)]

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

15:00 - 23:00   Debates      

 

58

   

point

Distortion of European history and remembrance of the Second World War

Topical debate (Rule 162)

[2019/3016(RSP)]

41

   

point

Ongoing hearings under article 7(1) of the TEU regarding Hungary

Council and Commission statements

[2019/2986(RSP)]

69

   

point

Ongoing hearings under article 7(1) of the TEU regarding Poland

Council and Commission statements

[2020/2510(RSP)]

40

Deadline

 

point

The reopening of the prosecution against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest

Council and Commission statements

[2019/2987(RSP)]

The vote will be held in February

14

Deadline

 

point

COP15 to the Convention on Biological Diversity (Kunming 2020)

Commission statement

[2019/2824(RSP)]

32

Deadline

 

point

Activities of the European Ombudsman in 2018

Report:  Peter Jahr (A9-0032/2019)

Report on the activities of the European Ombudsman – annual report 2018

[2019/2134(INI)]

Committee on Petitions

57

   

point

Reform of the general principles of comitology

Commission statement

[2019/2974(RSP)]


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven