r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Commissie-Von der Leyen: voor een Unie die de lat hoger legt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019.

Verkozen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft vandaag haar team en de nieuwe structuur van de volgende Europese Commissie voorgesteld.

De nieuwe Commissie zal een afspiegeling vormen van de prioriteiten en ambities die zijn geformuleerd in de politieke beleidslijnen. De structuur van de Commissie sluit aan bij de doelstellingen die verkozen voorzitter Von der Leyen in het Europees Parlement heeft verdedigd in het kader van haar verkiezing.

Centraal in ons werk staat de noodzaak om de klimatologische, technologische en demografische veranderingen aan te pakken die onze maatschappijen en onze levenswijze transformeren. Gevestigde mogendheden gaan hun eigen weg. Nieuwe mogendheden komen op en consolideren hun macht. Dit heeft geleid tot een gevoel van onbehagen en angst in veel gemeenschappen in heel Europa. De EU moet het voortouw nemen in de transitie naar een gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld. Dit is echter alleen mogelijk door mensen te verenigen en onze unieke sociale markteconomie aan te passen aan de nieuwe ambities.

Nu we aan het begin staan van deze opdracht, moeten we onze sterke punten, onze talenten en ons potentieel ten volle benutten. We moeten ons focussen op gelijkheid en het scheppen van kansen voor iedereen, man of vrouw, mensen uit het oosten, westen, zuiden of noorden, jong of oud. We moeten onze gemeenschappelijke waarden verdedigen en de rechtsstaat handhaven. In de komende vijf jaar moeten alle Europese instellingen nauw samenwerken om de angst weg te nemen en kansen te scheppen.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “Dit team zal vorm geven aan de Europese manier om dingen aan te pakken, door doortastende actie te ondernemen tegen de klimaatverandering, het partnerschap met de Verenigde Staten op te bouwen, onze betrekkingen met een zelfbewuster China vorm te geven en een betrouwbare buur te zijn, onder meer voor Afrika. Dit team moet opkomen voor onze waarden en voor normen van wereldklasse. Ik wil een Commissie die blijk geeft van vastberadenheid, die duidelijk gefocust is op de urgente kwesties en die antwoorden biedt. Een Commissie die evenwichtig, soepel en modern is. Dit team zal nu het vertrouwen van het Parlement moeten winnen. Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie, die zich inzet voor duurzaam beleid. Ik wil ook dat de Europese Unie zich opwerpt als de verdediger van het multilateralisme. Omdat we weten dat we samen sterker staan om te bereiken wat we alleen niet kunnen.”

Een nieuwe structuur die is afgestemd op onze doelstellingen

Het nieuwe college zal acht vicevoorzitters tellen, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (Josep Borrell). De vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor de topprioriteiten in de politieke beleidslijnen. Zij zullen onze werkzaamheden richting geven met het oog op de belangrijkste overkoepelende kwesties, zoals de Europese “Green Deal”, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor de mensen, onze Europese levenswijze beschermen, een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor de Europese democratie. Centraal in de structuur van het nieuwe college staan de commissarissen. Zij zullen de expertise van de directoraten-generaal beheren.

Drie uitvoerende vicevoorzitters krijgen een dubbele functie. Naast hun taken als commissaris zullen zij als vicevoorzitter verantwoordelijk zijn voor een van de drie kernthema's op de agenda van de verkozen voorzitter.

Vicevoorzitter Frans Timmermans (Nederland) zal de werkzaamheden inzake de Europese Green Deal coördineren. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid en daarbij ondersteund worden door het directoraat-generaal Klimaat.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “Ik wil dat de Europese Green Deal kenmerkend wordt voor Europa. Centraal daarbij staat onze vaste wil om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Het gaat ook om een economische noodzaak op lange termijn: degenen die het eerst en het snelst optreden, zullen de kansen van de ecologische transitie kunnen grijpen. Ik wil dat Europa het voortouw neemt. Ik wil dat Europa een exporteur wordt van kennis, technologieën en beste praktijken.”

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager (Denemarken) wordt verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van de agenda voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Zij wordt als commissaris ook belast met mededinging, en wordt daarbij ondersteund door het directoraat-generaal Concurrentie.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “De digitalisering heeft enorme gevolgen voor de manier waarop we leven, werken en communiceren. Op sommige gebieden moet Europa een inhaalbeweging maken (bijvoorbeeld in b2c) terwijl we op andere gebieden koplopers zijn (bijvoorbeeld in b2b). We moeten zorgen dat onze eengemaakte markt klaar is voor het digitale tijdperk, we moeten optimaal gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en big data, we moeten zorgen voor een betere cyberbeveiliging en we moeten hard werken om onze technologische soevereiniteit te versterken.”

Uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (Letland) zal de werkzaamheden coördineren voor een economie die werkt voor de mensen, en wordt als commissaris belast met financiële diensten, ondersteund door het directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “We hebben een unieke sociale markteconomie, die de bron van onze welvaart en van sociale rechtvaardigheid vormt. Dit is des te belangrijker in het licht van de dubbele transitie die ons wacht, op het vlak van klimaat en digitalisering. Valdis Dombrovskis zal richting geven aan onze inspanningen om het sociale en het marktaspect van onze economie met elkaar te verzoenen.”

De vijf andere vicevoorzitters zijn:

Josep Borrell (Spanje, huidig Spaans minister van Buitenlandse Zaken): voorgedragen hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, Een sterker Europa in de wereld;

Věra Jourová (Tsjechië, commissaris in de Commissie-Juncker): Waarden en transparantie;

Margaritis Schinas (Griekenland, voormalig lid van het Europees Parlement, reeds geruime tijd ambtenaar bij de Europese Commissie): Onze Europese levenswijze beschermen;

Maroš Šefčovič (Slowakije, vicevoorzitter van de Commissie-Juncker): Interinstitutionele betrekkingen en prognoses;

Dubravka Šuica (Kroatië, lid van het Europees Parlement): Democratie en demografie.

Dubravka Šuica wordt tevens voor de Commissie belast met de werkzaamheden voor de conferentie over de toekomst van Europa.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “We willen een nieuwe impuls geven aan de Europese democratie. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Democratie is meer dan om de vijf jaar stemmen bij verkiezingen. Het gaat erom dat de burgers hun stem laten horen en in staat zijn om deel te nemen aan de manier waarop de samenleving is opgebouwd.”

Verkozen voorzitter Von der Leyen wil leiding geven aan een college dat vastberaden is, dat Europa begrijpt en dat luistert naar wat de Europeanen willen.

  • Daarom zullen alle leden van het college elke lidstaat in de eerste helft van hun ambtstermijn bezoeken. Niet alleen de hoofdsteden staan op het programma, maar ook de regio's waar de Europeanen wonen en werken.
  • Europa moet klaar zijn voor het digitale tijdperk en dat geldt ook voor de Commissie. De vergaderingen van het college zullen dan ook papierloos en digitaal zijn.
  • Het doel van de nieuwe Commissie is het leven van mensen en bedrijven makkelijker te maken. Wanneer de Commissie nieuwe wet- en regelgeving creëert, zal het beginsel worden toegepast dat er voor elke nieuwe regel een andere regel moet verdwijnen om de administratieve rompslomp te verminderen.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: "Deze Commissie zal de daad bij het woord voegen. Onze structuur is gericht op taken en niet op hiërarchie. We moeten in staat zijn de belangrijkste vraagstukken snel en vastberaden aan te pakken.”

De overige voorgedragen commissarissen zijn:

Johannes Hahn (Oostenrijk) zal verantwoordelijk zijn voor “Begroting en Administratie” en zal rechtstreeks verslag uitbrengen aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Als ervaren lid van het college weet hij hoe belangrijk het is de randvoorwaarden voor een moderne administratie te scheppen.

Didier Reynders (België), van opleiding advocaat, is een zeer ervaren voormalige nationale minister van Financiën, van Buitenlandse Zaken en van Defensie. In de nieuwe Commissie zal hij verantwoordelijk zijn voor “Justitie” (inclusief het onderwerp rechtsstaat).

Mariya Gabriel (Bulgarije) is momenteel Europees commissaris. Zij zet zich toegewijd en energiek in voor de digitale portefeuille en zal zich nu bezighouden met het scheppen van nieuwe perspectieven voor jongeren (portefeuille “Innovatie en Jeugd”).

Stella Kyriakides (Cyprus) is medisch psycholoog en heeft ruime ervaring op het gebied van sociale zaken, gezondheid en kankerpreventie. Zij zal zich ontfermen over de portefeuille “Gezondheid”.

Kadri Simson (Estland) is een ervaren lid van het parlement van Estland en is minister van Economische Zaken en Infrastructuur. Zij wordt belast met de portefeuille “Energie”.

Jutta Urpilainen (Finland) was niet alleen minister van Financiën en jarenlang lid van de commissie Buitenlandse Zaken van het Finse parlement, maar ook speciaal gezant in Ethiopië. Zij zal verantwoordelijkheid zijn voor “Internationale Partnerschappen”.

Sylvie Goulard (Frankrijk) was lid van het Europees Parlement en is toegewijd en overtuigd Europeaan. Als commissaris voor de “Interne Markt” zal zij het voortouw nemen bij onze werkzaamheden op het gebied van industriebeleid en de digitale eengemaakte markt bevorderen. Zij zal ook verantwoordelijk zijn voor het nieuwe directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart.

László Trócsányi (Hongarije) is voormalige minister van Justitie van Hongarije. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de portefeuille “Nabuurschap en Uitbreiding”.

Phil Hogan (Ierland), momenteel commissaris voor Landbouw, zal zijn ervaring in de nieuwe Commissie inbrengen in de portefeuille “Handel”.

Paolo Gentiloni (Italië), voormalig Italiaans premier en minister van Buitenlandse Zaken, zal zijn ruime ervaring toepassen in de portefeuille “Economie”.

Virginijus Sinkevičius (Litouwen), minister van Economische Zaken en Innovatie van Litouwen, zal verantwoordelijk zijn voor “Milieu en Oceanen”.

Nicolas Schmit (Luxemburg) heeft ervaring als lid van het Europees Parlement en was minister van Werkgelegenheid en Arbeid. Hij zal zich ontfermen over de portefeuille “Werkgelegenheid”.

Helena Dalli (Malta) heeft haar politieke leven gewijd aan gelijkheid: zij was minister van Sociale Dialoog, Consumentenzaken en Burgerlijke Vrijheden, en minister van Europese Zaken en Gelijkheid. Zij zal de leiding hebben over de portefeuille “Gelijkheid”.

Janusz Wojciechowski (Polen) heeft jarenlange ervaring in het Europees Parlement als lid van de commissie Landbouw en is momenteel lid van de Europese Rekenkamer. Hij wordt belast met de portefeuille “Landbouw”.

Elisa Ferreira (Portugal) is momenteel vicegouverneur van de Banco de Portugal. Zij was jarenlang lid van het Europees Parlement en was minister van Planning en minister van Milieu in Portugal. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de portefeuille “Cohesie en Hervormingen”.

Rovana Plumb (Roemenië) is lid van het Europees Parlement (vicevoorzitter van de fractie Socialisten en Democraten) en voormalig nationaal minister van Milieu en Klimaatverandering, minister van Arbeid, minister van Europese Fondsen, minister van Onderwijs en minister van Vervoer. Zij wordt belast met de portefeuille “Vervoer”.

Janez Lenarčič (Slovenië) is een Sloveense diplomaat. Hij was staatssecretaris van Europese Zaken en werkte jarenlang nauw samen met de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Europese Unie. Hij wordt belast met de portefeuille “Crisisbeheer”.

Ylva Johansson (Zweden) is momenteel nationaal minister van Werkgelegenheid en was minister van Scholen en minister van Gezondheid en Ouderenzorg alsmede lid van het Zweedse parlement. Zij is ook gerenommeerd deskundige op het gebied van werkgelegenheid, integratie, gezondheid en welzijn. Zij zal de leiding hebben over de portefeuille “Binnenlandse Zaken”.

Volgende stappen

Als volgende stap moet het Europees Parlement instemmen met het volledige college van commissarissen, inclusief de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Voorafgaand daaraan worden de voorgedragen commissarissen gehoord door de desbetreffende parlementaire commissies, zoals beschreven in het reglement van het Europees Parlement.

Nadat het Parlement toestemming heeft verleend, wordt de Europese Commissie formeel benoemd door de Europese Raad, zoals beschreven in artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Meer informatie:https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate


Delen

Terug naar boven