r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementen krijgen rond kerst meer tijd voor gele en oranje kaartprocedure

dinsdag 10 september 2019, 12:30
Scheidsrechter toont gele kaart

DEN HAAG (PDC) - De termijn waarin nationale parlementen bezwaar kunnen maken tegen voorgenomen wetgeving van de Europese Unie zal ruimer zijn in de periode rond kerst. Normaal gesproken kan een nationaal parlement binnen 8 weken na bekendmaking van een EU-wetgevingsvoorstel bezwaar indienen. Vanaf dit jaar zal de periode tussen 20 december en 10 januari voor die periode niet meetellen. Parlementen hebben in dat geval dus langer de tijd om een voorstel te beoordelen.

Nationale parlementen kunnen tegen ieder wetgevingsvoorstel bezwaar maken. Dit kan in het kader van subsidiariteit en proportionaliteit. Argumenten kunnen bijvoorbeeld zijn dat de EU zich niet met het onderwerp mag bemoeien, of dat er op lokaal of nationaal niveau beter beleid over kan worden ontwikkeld. Die bezwaren vallen uiteen in gele kaartprocedures en oranje kaartprocedures.

Er was al langere tijd een wens vanuit nationale overheden om de periode rond kerst voor de termijn van 8 weken niet mee te laten tellen. Op die manier zou ook in de decemberperiode voldoende tijd zijn om EU-voorstellen goed te beoordelen op subsidiariteit en proportionaliteit.

De Nederlandse Tweede Kamer wenst nog verder te gaan en wil dat de termijn om bezwaar te kunnen maken standaard van 8 naar 12 weken verruimd wordt. Dit is het resultaat van een motie van Renske Leijten van 8 november 2018. De Nederlandse regering heeft dit standpunt overgenomen, maar hierover is nog geen overeenstemming in de Europese Unie.

Bron: Rijksoverheid, EU-monitor

Terug naar boven