r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verificatie van software: erg complex maar in ieders belang, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 31 oktober 2019 19:00 - 21:00
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Veiligheidskritische systemen - zoals 112 - raken soms onverwacht het spoor bijster. Er ligt een grote en fundamentele uitdaging hoe software te maken, zodanig dat fouten niet meer voorkomen en software altijd doet wat er van wordt verwacht.

Vier sprekers zetten uiteen welke opmerkelijke technieken al beschikbaar zijn, en wat er nog moet gebeuren om software werkelijk betrouwbaar te maken.

Met:

  • Jan Bergstra, hoogleraar programmatuur en software-engineering, Universiteit van Amsterdam - Welkom en introductie
  • Jan Friso Groote, hoogleraar en voorzitter Formal Systems Analysis Group, Mathematics and Computer Science, Technische Universiteit Eindhoven - Complexiteit vereist model checking
  • Marieke Huisman, hoogleraar Software Reliability, groepsleider Formal Methods and Tools, Universiteit Twente - Betrouwbare software voor iedereen
  • Mieke Massink, onderzoeker, Formal Methods and Tools Laboratory, Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' (ISTI), Pisa, Italië - Simpel en toch complex: verificatie van grote zelf-organiserende systemen
  • Eelco Visser, hoogleraar Programmeertalen, Technische Universiteit Delft - Taalgebaseerde softwareveiligheid

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven