r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 23 september 2019 14:00 - 17:00
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

herziene convocatie vanwege toevoeging agendapunt.

spreektijden in minuten: VVD 11, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP 6, PvdA 5, ChistenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 3, Lid Van Kooten-Arissen 2.

 • Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189)

  Te behandelen:

  35189-5 Brief regering d.d. 24 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Behandeld.

  35189-5 Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Beantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189-1)

  Te behandelen:

  35189-4 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 30 augustus 2019 - S. Belhaj, Tweede KamerlidBeantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Behandeld.

  35189-4 Lijst van vragen en antwoorden over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  35189-6 Motie d.d. 23 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidMotie van het lid Sjoerdsma c.s. over een interparlementair netwerk van standing committees

  Besluit: Ingediend.

  35189-6 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een interparlementair netwerk van standing committees

  35189-7 Motie d.d. 23 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidMotie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur

  Besluit: Ingediend.

  35189-7 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een onderzoek naar de optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur

  35189-8 Motie d.d. 23 september 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidMotie van het lid Diks over een analyse van de Europese defensiecapaciteit

  Besluit: Ingediend.

  35189-8 Motie van het lid Diks over een analyse van de Europese defensiecapaciteit

Bijlagen


Inhoud

1.

Notaoverleg (NO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven