r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Working Party on Development Cooperation, Brussel

Justus Lipsius
datum 12 september 2019
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
organisatie Groep ontwikkelingssamenwerking (GOS)

=1

Council of the European Union

**_ ~ [

1 General Secretariat

 

Brussels, 4 September 2019

 

CM 3835/19

 

DEVGEN

 

ACP

 

RELEX

 

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

Contact:

codev@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32 2 281 6087; +32 2 281 2657

Subject:

Working Party on Development Cooperation

Date:

12 September 2019

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

 • 1. 
  Adoption of the agenda
 • 2. 
  Fourth progress report on the Commission's action plan on nutrition April 2018 to March 2019
 • Presentation (Commission services) and exchange of views
 • 3. 
  Addressing inequality in partner countries
 • Draft Council conclusions
 • 4. 
  High Level Political Forum (HLPF) and SDG Summit
 • Debriefing (Commission services/EEAS) of the 2019 ECOSOC HLPF session (New York, UNHQ, 9-19 July 2019)

CM 3835/19

1

EN

 • Information (Commission services/EEAS) on the preparation of the SDG Summit - First HLPF session under the auspices of the UNGA (New York, UNHQ, 24-25 September 2019) and exchange of views
 • Presentation (Germany/Commission services) of a 2030 Implementation Partnership to be launched during the SDG Summit

5.

AOB

NB:

Council documents are available on Delegates Portal. Room attendants will provide copies on request at the earliest opportunity.

CM 3835/19

2

EN


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Groep ontwikkelingssamenwerking (GOS)

Deze raadswerkgroep is verantwoordelijk voor beleidsthema's die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Als gevolg daarvan behandelt de groep een grote diversiteit aan onderwerpen. Veel verschillende actoren zijn betrokken bij ontwikkelingswerk. Voorbeelden van zaken waar de werkgroep mee te maken krijgt, zijn de samenhang van ontwikkelingsbeleid vanuit Europa, de effectiviteit van EU-ontwikkelingshulp en het uitwerken door de EU van internationale toezeggingen voor ontwikkelingsondersteuning. Onderwerpen die tevens aan bod komen, zijn democratie en mensenrechten in ontwikkelingsbeleid, de relatie van klimaat en milieu met ontwikkeling, gelijkheid van man en vrouw, gezondheid en rechten met betrekking tot seksualiteit en voortplanting en maatregelen gericht op HIV/AIDS in ontwikkelingssamenwerking.

Doorgaans vergadert de werkgroep één keer per week, maar nu en dan kan dat vaker plaatsvinden voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Ministers. Beslissingen die door deze werkgroep zijn voorbereid worden door de ministers van ontwikkelingssamenwerking genomen in het kader van de Raad Buitenlandse Zaken.

3.

Meer over...

Terug naar boven