r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Terugblik verdeling Europese topfuncties

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 4 september 2019, 14:32.

Hoe is de verdeling van topbanen binnen de Europese Unie verlopen? De Kamer blikt met premier Rutte terug op de Europese top van 30 juni tot 2 juli.

De Nederlander Frans Timmermans was een belangrijke kandidaat om voorzitter van de Europese Commissie te worden, maar zijn kandidatuur kon op onvoldoende steun rekenen. De onderhandelingen tussen Europese regeringsleiders leidden tot de volgende verdeling van Europese topbanen:

De onderhandelingen tijdens de "poppetjestop", zoals Leijten (SP) het overleg tussen regeringsleiders noemt, vonden achter gesloten deuren plaats. De Roon (PVV) spreekt van een poppenkast en een schimmenspel. Het is een "warboel" geworden, constateert Van Ojik (GroenLinks), waar we lessen uit moeten trekken.

Blauw oog?

Niet alleen Frans Timmermans greep naast een belangrijke internationale functie, ook de kandidatuur van Jeroen Dijsselbloem leverde niet het gewenste resultaat op. De voormalig minister van Financiën wordt geen directeur van het IMF. Nederland heeft deze zomer twee blauwe ogen opgelopen, stelt Leijten (SP) vast.

Heeft de Nederlandse diplomatie gefaald, zo vraagt Verhoeven (D66) zich af, of heeft zijn kritische houding over de rechtsstaat in bepaalde Oost-Europese landen Timmermans opgebroken? Het was ontluisterend dat Polen en Hongarije de kandidatuur van de Nederlander probeerden te blokkeren omdat hij zijn werk goed heeft gedaan, zegt Mulder (VVD).

Het is jammer dat het in beide gevallen niet is gelukt, antwoordt Rutte, maar het heeft zeker niet gelegen aan de Nederlandse diplomatie. De bezwaren van enkele Oost-Europese landen speelden volgens hem een rol bij het mislukken van Timmermans' kandidatuur. Ook leefde binnen de christendemocratische EVP de wens om te komen met een eigen kandidaat.

Nieuwe Commissie

De nieuwe Commissievoorzitter heeft bij een speech in het Europees Parlement haar plannen voor de komende vijf jaar toegelicht. Hoe moeten we die duiden?

  • Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks): de plannen om Europa socialer en groener te maken verdienen steun
  • Verhoeven (D66): de plannen voor democratische hervormingen zijn positief
  • Mulder (VVD): het streven naar een Europees stelsel van sociale zekerheid is onwenselijk

De Roon (PVV) is kritisch over de benoeming van zowel Von der Leyen als Borrell: beiden hebben zich in het verleden uitgesproken voor een EU-leger. Bovendien is volgens hem Borrell "een fervent Israëlhater" en heeft Von der Leyen een puinhoop gemaakt van haar ministerschap. De premier wijst deze kritiek van de hand. Hij heeft een ander beeld van het functioneren van de nieuwe Commissievoorzitter.

ECB

Is Christine Lagarde de meest geschikte nieuwe voorzitter van de ECB? Omtzigt (CDA) plaatst een aantal kanttekeningen. Als de regering met haar benoeming instemt, moet die dat volgens hem goed onderbouwen in een brief. De premier belooft dit te doen voor de Europese Raad in oktober.

De Kamer stemt op 10 september over de moties die tijdens het debat zijn ingediend.


Delen

Terug naar boven