r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Politico-Military Group (PMG), Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 september 2019 10:00
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
zaal Room 35.6
organisatie Politiek-militaire Groep (PMG)


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Politiek-militaire Groep (PMG)

Dit is een voorbeeld van een raadswerkgroep, die is ingesteld op basis van artikel 19 lid 3 van het reglement van orde van de Raad van de Europese Unie. Dit type werkgroepen heeft een beleidsvoorbereidende taak en mag alleen worden ingesteld door of met goedkeuring van de Raad of het Coreper. Het secretariaat-generaal van de Raad geeft elk jaar een overzicht van de formeel ingestelde werkgroepen. Sinds 27 juni 2005 zijn dit er 166 geweest, waaronder de Politiek-militaire Groep.

De Politiek-militaire Groep heeft de taak om alle voorstellen op het beleidsterrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), afkomstig van de Europese Commissie of van een of meer lidstaten, te bekijken en van begeleidend commentaar en advies te voorzien. Op basis van het uitgebrachte advies en bijbehorende commentaar buigt zich vervolgens de Raad zich over het voorstel om tot een besluit te kunnen komen. In feite neemt de werkgroep dus voorbereidend werk uit handen van de Raad, waardoor deze effectiever en slagvaardiger kan opereren.

3.

Meer over...

Terug naar boven