r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 4 december 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

9.00 - 12.30 uur

Brussel, Zaal: József Antall (6Q2)

14.30 - 18.30 uur

Brussel, Zaal: József Antall (6Q2)

9.00 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Attila Ara-Kovács (S&D)

PA - PE642.906v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 december 2019, 13.00 uur

 • 4. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

AGRI/9/01633

2019/2131(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Isabel Carvalhais (S&D)

PA - PE643.188v01-00

Bevoegd:

 

ECON -

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 13.00 uur

 • 5. 
  Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 - C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

Verslaggeving door AGRI-rapporteur Simone Schmiedtbauer (PPE) over de lopende onderhandelingen

* * *

10.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 6. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 15.30 uur

 • 7. 
  Financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en Verordening (EU) nr. 1307/2013 inzake de flexibiliteit tussen de pijlers met betrekking tot kalenderjaar 2020

AGRI/9/01801

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 - C9-0163/2019

 

Rapporteur:

 

Norbert Lins (PPE)

 

Bevoegd:

 

AGRI

   

Adviezen:

 

BUDG -

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL - PE644.726v01-00

 Gedachtewisseling

15.30 - 18.30 uur

 • 8. 
  Openbare hoorzitting over “de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”

(zie afzonderlijk programma)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven