r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 december 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, Straatsburg, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P5B001
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

9.00 - 12.30 uur

 • 11. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie, in aanwezigheid van Lazaros S. Lazarou, Annemie Turtelboom, Jan Gregor en Eva Lindström, ter zake verantwoordelijke leden van de Europese Rekenkamer

 • 12. 
  Speciaal verslag nr. 20/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): EU-informatiesystemen ter ondersteuning van grenstoezicht - een sterk instrument, maar meer aandacht nodig voor tijdige en volledige gegevens

CONT/9/01912

 

Rapporteur:

 

Tsvetelina Penkova (S&D)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Bettina Jakobsen, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

 • 13. 
  Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten

CONT/9/01913

 

Rapporteur:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Leo Brincat, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

 • 14. 
  Rondvraag
 • 15. 
  Volgende vergaderingen

 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven