r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 december 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, Straatsburg, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P5B001
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering) en 14.30 - 18.30 uur

9.00 - 11.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

CONT/9/01780

2019/2909(RSP)

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

RE - PE643.071v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Goedkeuring van het ontwerpbesluit over de afsluiting van de rekeningen

*** Einde elektronische stemming ***

 • 4. 
  Kwijting 2018 voor de gemeenschappelijke ondernemingen

CONT/9/01914

 

Corapporteurs:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van volgende gemeenschappelijke ondernemingen, in aanwezigheid van Ildikó Gáll-Pelcz, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer:

 • 5. 
  Ontwikkeling van fusie-energie (F4E)
 • 6. 
  Clean Sky 2
 • 7. 
  Brandstofcellen en waterstof (FCH)
 • 8. 
  Speciaal verslag nr. 5/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): FEAD-Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet vastgesteld

CONT/9/01528

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

DT - PE642.905v02-00

 Presentatie van het speciaal verslag door Iliana Ivanova, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

 • 9. 
  Speciaal verslag nr. 11/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): De EU-regelgeving voor de modernisering van het luchtverkeersbeheer heeft een toegevoegde waarde — maar de financiering was grotendeels overbodig

CONT/9/01530

 

Rapporteur:

 

Matteo Adinolfi (ID)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Iliana Ivanova, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

11.30 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering)

 • 10. 
  Met gesloten deuren

* * *

14.30 - 18.30 uur

 • 11. 
  Kwijting 2018 voor de agentschappen

CONT/9/01915

 

Corapporteurs:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van volgende agentschappen, in aanwezigheid van Rimantas Šadžius, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer:

 • 12. 
  Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 • 13. 
  Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
 • 14. 
  Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 • 15. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, in aanwezigheid van Tony Murphy, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

 • 16. 
  Speciaal verslag nr. 15/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): Uitvoering bij de Commissie van het pakket van 2014 ter hervorming van het Statuut - grote besparingen, maar niet zonder gevolgen voor het personeel

CONT/9/01911

 

Rapporteur:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Pietro Russo, ter zake verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven