r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurogroep/Ecofinraad over begrotingsregels en energiebelasting

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 2 september 2019.

Financiën

Op woensdag 4 september spreekt de commissie voor Financiën met de Minister in aanloop naar de bijeenkomst van de Eurogroep en de informele Ecofinraad in Helsinki. In Helsinki zullen de Ministers algemene discussies houden over de begrotingsregels van de EU, energiebelasting, de kapitaalmarktenunie en hybride bedreigingen voor de financiële infrastructuur. De toekomst van de begrotingsregels is een heikel thema waar de Europese landen van visie verschillen. Verwacht wordt dat de Europese Commissie in de komende maanden met een nieuwe mededeling zal komen over de toepassing en mogelijke versimpeling van begrotingsregels. Ten aanzien van de kapitaalmarktenunie zal een hoogambtelijke werkgroep, in het leven geroepen op initiatief van Nederland, Frankrijk en Duitsland, een tussenrapportage presenteren over welke maatregelen genomen kunnen worden om kapitaalmarkten in de EU beter te integreren.

  • 04/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Terug naar boven