r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, Straatsburg, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.00 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

ALLE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9.00 - 9.45 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 3. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/00836

2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] - C9-0077/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.082v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 4. 
  Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

LIBE/9/00785

2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] - C9-0091/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.080v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 5. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

LIBE/9/00880

2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] - C9-0058/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.078v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 6. 
  Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

LIBE/9/00865

2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] - C9-0064/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.083v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 7. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

LIBE/9/00783

2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] - C9-0092/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.084v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 8. 
  Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

LIBE/9/00852

2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] - C9-0069/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.085v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 9. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/00823

2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] - C9-0083/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.086v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 10. 
  Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

LIBE/9/00862

2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] - C9-0063/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.087v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

LIBE/9/00834

2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] - C9-0078/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.088v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 12. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

LIBE/9/01036

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.089v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

 • 13. 
  Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

LIBE/9/00813

2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] - C9-0093/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.090v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 18.00 uur

9.45 - 10.45 uur

 • 14. 
  Stand van de uitvoering van het inreis-uitreissysteem (EES) en van het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias)

LIBE/9/01932

 Uiteenzetting door de Commissie

 Presentatie van de verslagen over de stand van de ontwikkeling door Krum Garkov, uitvoerend directeur, eu-LISA

 Presentatie van de verslagen over de stand van de ontwikkeling door Luis de Eusebio Ramos, adjunct-directeur Capabilities, Europol

 Presentatie van de verslagen over de stand van de ontwikkeling door Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur, Europees Grens- en kustwachtagentschap

10.45 - 11.45 uur

 • 15. 
  Uitvoering van de nieuwe verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht

LIBE/9/01933

 Presentatie door Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur, Europees Grens- en kustwachtagentschap

11.45 - 12.00 uur

 • 16. 
  Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 - C8-0182/2018

 

Rapporteur:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

15.00 - 18.30 uur

Hoorzitting

 • 17. 
  Naar een gemeenschappelijke EU-strategie ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad - de instrumenten versterken en de samenwerking tussen de betrokken actoren verbeteren

LIBE/9/01904

(Zie afzonderlijk ontwerpprogramma)

 • 18. 
  Rondvraag
 • 19. 
  Volgende vergaderingen

 9 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 16 december 2019, 19.30 - 22.30 uur (Straatsburg)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven