r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 december 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, Straatsburg, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 15.30 uur

 • 3. 
  Verslag van de conferentie "Van Tampere 20 naar Tampere 2.0" die op 24-25 oktober 2019 in Helsinki is georganiseerd

LIBE/9/01927

 Presentatie door Marie De Somer, hoofd van het programma migratie en diversiteit, European Policy Centre

 Presentatie door Philippe De Bruycker, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, coördinator van het Odysseus Netwerk

15.30 - 16.15 uur

 • 4. 
  Interne EU-toezeggingen met het oog op het Wereldvluchtelingenforum

LIBE/9/01931

 Uiteenzetting door de Commissie

16.15 - 17.25 uur

 • 5. 
  Gedachtewisseling met António Vitorino, directeur-generaal Internationale Organisatie voor Migratie

LIBE/9/01928

 Gedachtewisseling

17.25 - 17.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 - C9-0019/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR - PE641.450v02-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 • 7. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 - C9-0018/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR - PE641.447v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

*** Einde elektronische stemming ***

17.30 - 18.30 uur

Gezamenlijke behandeling met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 • 8. 
  De bekrachtiging van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

LIBE/9/01930

 Presentatie door Satu Sistonen, adjunct-directeur en juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Finland, vertegenwoordiger van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

 Presentatie door Martin Kuijer, Nederlands plaatsvervangend lid in de Europese Commissie voor democratie middels het recht (Commissie van Venetië) van de Raad van Europa

 Presentatie door Irene Rosales, beleids- en campagnemedewerker van de Europese Vrouwenlobby

 Presentatie door Arba Kokalari en Sylwia Spurek, corapporteurs van het EP, over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven