r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 2 december 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 17.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 6 november en 25 november 2019
 • 4. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

 • 5. 
  Vaststelling van een kader voor het vergemakkelijken van duurzame investeringen (ECON-ENVI (CJ36))
 • 6. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
 • 7. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water
 • 8. 
  Gedachtewisseling met Bjørn Hansen (uitvoerend directeur ECHA)
 • 9. 
  Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gedelegeerde handeling betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - titaandioxide

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 Behandeling ontwerpresolutie

 • 10. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: Invoer van voeder voor gezelschapsdieren uit Saudi-Arabië

ENVI/9/01817

2019/2914(RSP)

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

 • 11. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

2019/2913(RSP)

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

 • 12. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine (D064213-01)

ENVI/9/01882

2019/2925(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

17.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 13. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven