r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 3 december 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 10.00 uur

 • 9. 
  Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01694

 • 10. 
  2019/0817(NLE) 12451/2019 - C9-0149/2019
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Gedachtewisseling met kandidaat Fabio Panetta

10.15 - 11.15 uur

 • 11. 
  Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01867

 • 12. 
  2019/0818(NLE) 13651/2019 - C9-0173/2019
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Gedachtewisseling met kandidaat Isabel Schnabel

11.15 - 12.00 uur

 • 13. 
  Bankenunie - jaarverslag 2019

ECON/9/01154

2019/2130(INI)

 

Rapporteur:

 

Pedro Marques (S&D)

PR - PE643.187v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Behandeling ontwerpverslag

12.00 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 14. 
  Coördinatorenvergadering

14.30 - 16.00 uur

 • 15. 
  Openbare hoorzitting met Elke König, voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

ECON/9/00492

16.00 - 16.30 uur

 • 16. 
  Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

ECON/9/00407

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR - PE641.418v01-00

AM - PE643.160v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

 • 18. 
  Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

ECON/9/00408

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR - PE641.419v01-00

AM - PE643.162v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

16.30 - 17.00 uur

 • 20. 
  Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

ECON/9/00498

2019/2129(INI)

 

Rapporteur:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR - PE642.911v01-00

AM - PE643.166v02-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2019, 12.00 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven