r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 2 december 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 17.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Monetaire dialoog met Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01878

17.00 - 17.30 uur

 • 5. 
  Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

ECON/9/01635

2019/2126(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA - PE643.215v01-00

Bevoegd:

 

BUDG* -

David Cormand (Verts/ALE)

 

Adviezen:

 

ECON*

 Behandeling ontwerpadvies

17.30 - 18.00 uur

 • 6. 
  Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)

ECON/9/00819

2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] - C9-0085/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.104v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling ontwerpadvies

 • 7. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

ECON/9/00797

2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] - C9-0086/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.141v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Adviezen:

 

ECON, EMPL

 Behandeling ontwerpadvies

 • 8. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

ECON/9/00794

2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] - C9-0087/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA - PE643.134v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling ontwerpadvies

17.00 - 17.30 uur

*** Stemming ***

 • 9. 
  Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01694

 • 10. 
  2019/0817(NLE) 12451/2019 - C9-0149/2019
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 11. 
  Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01867

 • 12. 
  2019/0818(NLE) 13651/2019 - C9-0173/2019
 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 13. 
  Voordracht van een vertegenwoordiger van het EP in het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek

ECON/9/00495

 • 14. 
  Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

ECON/9/00407

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR - PE641.418v01-00

AM - PE643.160v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

 • 16. 
  Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

ECON/9/00408

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR - PE641.419v01-00

AM - PE643.162v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

 • 18. 
  Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie. BEPS 2.0

ECON/9/01734

2019/2901(RSP)

 
 
   

RE - PE643.054v01-00

AM - PE643.244v02-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring mondelinge vraag en ontwerpresolutie

 • 19. 
  Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 7 en 9 betreft

ECON/9/01809

2019/2912(RPS) D064618/01

 

Bevoegd:

 

ECON*

   

Adviezen:

 

JURI*

 Aanneming van Aanbeveling voor "vroegtijdige verklaring van geen bezwaar"

*** Einde stemming ***

 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergaderingen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven