r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, Straatsburg, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 12.30 uur

 • 9. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

INTA/9/01612

2019/2131(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Enikő Győri (PPE)

PA - PE643.140v01-00

Bevoegd:

 

ECON -

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 10. 
  Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen

INTA/9/00039

***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 - C8-0018/2016

 

Rapporteur:

 

Daniel Caspary (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA*

   

Adviezen:

 

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI

 Gedachtewisseling

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

 • 11. 
  Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

INTA/9/01222

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 - C9-0116/2019

 

Rapporteur:

 

Luisa Regimenti (ID)

PR - PE641.311v01-00

AM - PE643.221v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL - PE643.076v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 18.00 uur

 • 12. 
  Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 - C9-0010/2019

 

Rapporteur:

 

André Rougé (ID)

PR - PE642.904v02-00

AM - PE643.212v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

DEVE -

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA - PE642.995v02-00

AM - PE644.765v02-00

 

PECH -

Besluit: geen advies

 

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 18.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 13. 
  Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

 Verslaggeving aan de commissie

 • 14. 
  Stand van zaken van de procedure voor de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties voor Cambodja op grond van de SAP-verordening (Verordening (EG) nr. 978/2012)
 • 15. 
  Gedachtewisseling over de tenuitvoerlegging van de verordening inzake conflictmineralen (Verordening (EU) 2017/821)

Gezamenlijke behandeling

 • 16. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 - C9-0023/2019

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.857v01-00

AM - PE643.172v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, PECH

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 17. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/01391

2018/0356M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.858v01-00

AM - PE643.175v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, PECH

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

* * *

Gezamenlijke behandeling

 • 18. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 - C9-0020/2019

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.860v01-00

AM - PE643.173v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 19. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/01390

2018/0358M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.888v01-00

AM - PE643.174v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

* * *

15.00 - 17.00 uur

Openbare hoorzitting

 • 20. 
  Kunnen we de beroepsinstantie van de WTO redden?

INTA/9/01860

 Hoorzitting (zie afzonderlijk programma)

17.00 - 18.30 uur

 • 21. 
  Presentatie van het verslag “From Europe to the world: understanding challenges for European businesswomen”
 • 22. 
  Presentatie door de Commissie van het verslag over de uitvoering van de Europese controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik (Verordening (EG) nr. 428/2009)
 • 23. 
  Rondvraag
 • 24. 
  Volgende vergaderingen

 20-21 januari 2020 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven