r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P4B001
organisatie EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 september 2019 PV - PE641.144v01-00

 • 4. 
  Mededelingen van de Commissie

DEVE/9/00619

 Verklaring van de Commissie (onder voorbehoud)

 • 5. 
  Wereldaidsdag

DEVE/9/01894

 Gedachtewisseling met Gunilla Carlsson, plaatsvervangend uitvoerend directeur van UNAIDS, Sylvia Mbaturu, CIVICUS, Marijke Wijnroks, Global Fund, en Baby Rivona, Indonesian Positive Women Network

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

 • 6. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 11.30 uur

 • 7. 
  Problemen met betrekking tot de beperkingen op humanitaire acties: de situatie in Noordoost-Nigeria

DEVE/9/01918

 Gedachtewisseling met Artsen zonder Grenzen en Action Against Hunger

 • 8. 
  Ad-hocdelegatie van de Commissie ontwikkelingssamenwerking naar Ethiopië, 29 t/m 31 oktober 2019

DEVE/9/01897

 Presentatie van het verslag van het werkbezoek door Tomas Tobé, voorzitter van de delegatie

11.30 - 12.30 uur

Samen met de Subcommissie mensenrechten

 • 9. 
  Verbetering van preventie, bescherming en oplossingen voor intern ontheemden

DEVE/9/01919

 Gedachtewisseling met Cecilia Jiménez-Damary, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over de rechten van intern ontheemden (IDPs)

14.30 - 15.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 10. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 - C9-0011/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA - PE642.950v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE641.178v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 11. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/01649

2019/0090M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA - PE642.937v03-00

AM - PE643.222v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE642.938v01-00

AM - PE644.740v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 12. 
  Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 - C9-0004/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA - PE641.364v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR - PE641.408v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 13. 
  Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

DEVE/9/01500

2019/0078M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA - PE642.934v02-00

AM - PE643.220v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR - PE643.077v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 14. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 - C9-0023/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE641.172v01-00

AM - PE641.396v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.857v01-00

AM - PE643.172v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 15. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

DEVE/9/01328

2018/0356M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE641.208v01-00

AM - PE641.386v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.858v01-00

AM - PE643.175v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 16. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 - C9-0020/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE641.171v01-00

AM - PE641.397v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.860v01-00

AM - PE643.173v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 17. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

DEVE/9/01329

2018/0358M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE641.207v01-00

AM - PE641.387v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.888v01-00

AM - PE643.174v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 18. 
  Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA - PE644.723v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Nuno Melo (PPE)

PR - PE643.145v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

15.00 - 17.30 uur

 • 19. 
  Begrotingssteun - resultaten en te volgen koers

DEVE/9/01896

 Gedachtewisseling met de Commissie

Gezamenlijke behandeling - punten 23 en 24

 • 20. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

DEVE/9/01025

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA - PE643.137v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 4 december 2019, 16.00 uur

 • 21. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

DEVE/9/00873

2019/2065(DEC) COM(2019)0317 - C9-0060/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA - PE643.144v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 4 december 2019, 16.00 uur

 • 22. 
  Huidige uitdagingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

DEVE/9/01920

 Gedachtewisseling met CONCORD

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 23. 
  Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkeling, 25 november 2019

DEVE/9/01921

 Gedachtewisseling met Christian Leffler, adjunct-secretaris-generaal EDEO

 • 24. 
  Vragenuur
 • 25. 
  Rondvraag
 • 26. 
  Volgende vergaderingen

 22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 23 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven